TESTFÓRUM

TESTFÓRUM je recenzovaný odborný časopis vydávaný od roku 2010 pracovní skupinou při Českomoravské psychologické společnosti a Katedrou psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity (ISSN 1805-9147). V současnosti vychází dvakrát ročně.

Věnuje se exluzivně teorii a praxi psychodiagnostiky, otázkám kvality testů a dotazníků, teoretickým i praktickým otázkám psychometriky a i širším odborným debatám na tato témata.

Každé číslo časopisu je vždy věnované konkrétní skupině testových nebo dotazníkových metod. Jádro čísla časopisu je tvořeno několika recenzemi metod, které budou doprovázeny články obecnějšího charakteru věnujícími se širším souvislostem používání diskutovaných metod. Odborné příspěvky jsou v anonymním procesu recenzované dvěma nezávislými recenzenty, diskuzní příspěvky procházejí pouze interním recenzním řízením.

Veškerý obsah Testfóra je bezplatný a je určený zejména odborné veřejnosti z řad psychologů, psychoterapeutů a všech dalších, kteří v různém rozsahu využívají psychodiagnostické metody, nebo se jimi záměrně zabývají.


Aktuální informace

 

Erratum článku M. Marka: Využitie a zneužitie Cronbachovej alfy pri hodnotení psychodiagnostických nástrojov

 
Na základě upozornění pečlivého čtenáře byl článek Využitie a zneužitie Cronbachovej alfy pri hodnotení psychodiagnostických nástrojov ze sedmého čísla časopisu aktualizován.  
Publikováno: 2017-01-03 Více informací...
 

Právě vyšlo 8. číslo

 
Právě jsme publikovali osmé číslo časopisu s prvními dvěma příspěvky. Další přibudou po Novém roce.  
Publikováno: 2016-12-12
 

Testfórum bylo zařazeno do databáze ERIH PLUS

 
Časopis Testfórum byl zařazen do evropského seznamu odborných recenzovaných ERIH PLUS. Články z recenzovaných sekcí jsou tak nyní započítávány do bodového hodnocení vědy a výzkumu v ČR.  
Publikováno: 2016-12-02
 
Archiv aktualit

No 8 (2016)

V předvánočním čase vychází další číslo časopisu Testfórum. Je sice obsahově o něco skromnější ve srovnání s  číslem předchozím, složeném z konferenčních příspěvků původně prezentovaných na Psychologické diagnostice Brno 2015, plně to však dohání dobrými zprávami. V krátkosti je shrnu. [...]

Plný editorial čísla je součástí obsahu.

Obsah

Editorial osmého čísla PDF
Hynek Cígler i-ii

Technické zprávy

Psychometrické charakteristiky revidovaného Dotazníku zvládání zátěže PDF
Jaroslav Pustina, Libuše Máchová, Barbora Daňková, Tomáš Sedloň 6-18

Recenze testů

Sebeposuzovací škála depresivity pro děti: Recenze metody PDF
Aneta Cvrčková 1-5Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem a státním rozpočtem České republikyTESTFÓRUM: Časopis pro psychologickou diagnostiku
Pracovní skupina ČMPS pro psychologickou diagnostiku
a Katedra psychologie FSS MU
ISSN: 1805-9147