TESTFÓRUM

TESTFÓRUM je recenzovaný odborný časopis vydávaný od roku 2010 pracovní skupinou při Českomoravské psychologické společnosti a Katedrou psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity (ISSN 1805-9147). V současnosti vychází dvakrát ročně.

Věnuje se exluzivně teorii a praxi psychodiagnostiky, otázkám kvality testů a dotazníků, teoretickým i praktickým otázkám psychometriky a i širším odborným debatám na tato témata.

Každé číslo časopisu je vždy věnované konkrétní skupině testových nebo dotazníkových metod. Jádro čísla časopisu je tvořeno několika recenzemi metod, které budou doprovázeny články obecnějšího charakteru věnujícími se širším souvislostem používání diskutovaných metod. Odborné příspěvky jsou v anonymním procesu recenzované dvěma nezávislými recenzenty, diskuzní příspěvky procházejí pouze interním recenzním řízením.

Veškerý obsah Testfóra je bezplatný a je určený zejména odborné veřejnosti z řad psychologů, psychoterapeutů a všech dalších, kteří v různém rozsahu využívají psychodiagnostické metody, nebo se jimi záměrně zabývají.


Aktuální informace

 

Pozvánka na konferenci Psychologická diagnostika Brno 2017

 
Ve dnech 23.-24. 11. 2017 se uskuteční již čtvrtý ročník konference o psychologickém testování. Hlavním pořadatelem je katedra psychologie a IVDMR FSS MU. Více informací naleznete na stránkách konference.  
Publikováno: 2017-10-27
 

Časopis Testfórum hledá placené recenzenty!

 
Hledáme recenzenty pro zajištění recenzí dle manuálu EFPA pro publikování v časopise Testfórum. Jde o recenze diagnostických metod používaných v systému vzdělávacího poradenství (PPP, SPC, školy atd.). Činnost bude honorována Národním ústavem pro vzdělávání!  
Publikováno: 2017-10-17 Více informací...
 

Právě vyšlo 9. číslo časopisu

 

Vážení čtenáři,

jsme moc rádi, že vám můžeme předložit již deváté číslo časopisu Testfórum. V recenzované sekci naleznete dříve avizovaný článek o explorační bayesovské analýze a navíc i text o on-line aplikaci ItemShinyAnalysis, použitelný jako její manuál. V sekci jiné si pak přečtete i reportáž z mezinárodní diagnostické konference; v editorialu navíc naleznete pozvánku na konferenci Psychologická diagnostika Brno 2017. Příjemné čtení!

 
Publikováno: 2017-08-14
 
Archiv aktualit

No 9 (2017)

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

před půl rokem jsem avizoval brzkou publikaci článku Jakuba Mazance a Evy Dvořákové o Bayesovské explorační faktorové analýze – a přestože nikoliv brzká, zde je! Text je v rámci našeho časopisu na nezvyklé úrovni statistické/matematické pokročilosti, ale nemusíte se obávat; samotná sdělení jsou artikulována jednoduše a v souvislosti s rozvojem bayesovských metod jde o čtení více než zajímavé. Další dříve avizované články, například o stavu manuálů českých diagnostických metod, jsou pořád ještě na stolech svých autorů. [...]

Plný editorial naleznete níže v obsahu celého čísla.

Obsah

Editorial devátého čísla FULL TEXT
Hynek Cígler i

Články

Bayesovská exploratorní faktorová analýza FULL TEXT
Jakub Mazanec, Eva Dvořáková 1-15
ShinyItemAnalysis: Analýza přijímacích a jiných znalostních či psychologických testů FULL TEXT
Patrícia Martinková, Adéla Drabinová, Jakub Houdek 16-35

Jiné

Reportáž z 14th European Conference on Psychological Assessment FULL TEXT
Adam Ťápal, Kristína Mitterová 36-38

Recenze testů

PSSI – Inventář stylů osobnosti a poruch osobnosti: Recenze metody FULL TEXT
Adam Klocek, Jana Máchová 39-48Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem a státním rozpočtem České republikyTESTFÓRUM: Časopis pro psychologickou diagnostiku
Pracovní skupina ČMPS pro psychologickou diagnostiku
a Katedra psychologie FSS MU
ISSN: 1805-9147