Právní aspekty pracovně psychologické diagnostiky

Matěj Stříteský

Abstrakt


Předkládaný článek se zamýšlí nad tím, zda existuje právní úprava, která reguluje používání psychologické diagnostiky v pracovněprávních vztazích. Článek dochází k závěru, že právní úprava pracovně psychologické diagnostiky existuje, protože se jedná o formu zjišťování informací o zaměstnancích nebo uchazečů o zaměstnání. Článek řeší např. otázku, jaké testy může pracovní psycholog používat, zda musí poskytnout výsledky testů testovanému, či zda existují sankce za porušení vyvozených pravidel. Na základě analýzy právní úpravy autor vyvozuje pravidla, pro používání psychologické diagnostiky v pracovně právních vztazích. Své závěry se autor snaží ověřovat dotazy na správní orgány, které vykonávají dohled nad dodržováním relevantní právní úpravy.

The paper considers whether the Czech law includes any legal regulation of psychological testing in labour relations. The author argues that psychological testing in labour relations is indeed regulated by the law because psychological testing represents a type of obtaining information about an employee or a future employee. The paper proposes arguments why some tests should not be used for psychological testing in labour relations, why test takers have the right to access the results of testing. The paper also considers if there are any penalizations for not following the regulations. Based on the analysis of legal regulation the author proposes several rules for the use of psychological testing in labour relations. For the validation of his findings the author contacted legal authorities that enforce labour law.


Klíčová slova


pracovně psychologická diagnostika; právo; osobní údaj; zákon; psychological testing in labour relations; law; personal data; labour law


Reference


Galvas, M. (2012), Pracovní právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 88. Edice učebnic Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Kmec, J. (2012). Evropská úmluva o lidských právech (komentář), 1. vyd., Praha, C. H. Beck.

Morávek, J. (2013) Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer.

Novák, D. (2014) Zákon o ochraně osobních údajů a předpisy související: komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer

Pope, K; Butcher, J and Sellen, J. (2006) The MMPI, MMPI-2: a practical guide for expert witnesses and attorneys. 3. aktualiz. vyd. Washington, DC: American Psychological Association.

Stříteský, M. (2016). Užívání psychologických testů v pracovněprávních vztazích. Brno. Diplomová práce.


Celý článek: FULL TEXT


Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem a státním rozpočtem České republikyTESTFÓRUM: Časopis pro psychologickou diagnostiku
Pracovní skupina ČMPS pro psychologickou diagnostiku
a Katedra psychologie FSS MU
ISSN: 1805-9147