Test cesty: Normativní česká data pro žáky 9. tříd ZŠ až 4. ročníků SŠ

Hana Sokolová, Hynek Cígler

Abstrakt


V předkládané studii jsou uvedena normativní česká data pro neuropsychologickou screeningovou zkoušku Test cesty pro věkovou skupinu dospívajících (15-19 let). Potvrdilo se, že není možné přejímat výsledky Testu cesty z jiného kulturního kontextu. Čeští studenti podali statisticky významně horší výkony ve srovnání s českým manuálem k metodě uváděnými normami ze zahraničí i ve srovnání s daty jiných zahraničních studií. Dále byly identifikovány faktory, které se významně podílejí na výsledku v Testu cesty u skupiny českých adolescentů - typ navštěvované střední školy a ročník studia, v protikladu s výsledky jiných výzkumů se neprokázala souvislost výkonu s věkem. Ověřovány byly také psychometrické charakteristiky metody. Pro praktické využití odbornými pracovníky je uveden metodický list pro práci s normami. Získaná data pomohou pracovníkům pedagogicko-psychologických poraden lépe identifikovat žáky s možnou potřebou podpůrných opatření ve vzdělávání, mohou být užitečná také pro klinické psychology při screeningu neurologického oslabení dospívajících.

Klíčová slova


Test cesty, dospívající


Reference


Armstrong, C. M., Allen, D. N., Donohue, B., & Mayfield, J. (2008). Sensitivity of the comprehensive trail making test to traumatic brain injury in adolescents. Archives of Clinical Neuropsychology, 23, 351–358. doi:10.1016/j.acn.2007.11.004

Barkley, R. A., Grodzinsky, G., & DuPaul, G. J. (1992). Frontal Lobe Functions in Attention Deficit Disorder With and Without Hyperactivity : A Review and Research Report. Journal of Abnormal Child Psychology, 20(2), 163–188.

Bezdicek, O., Motak, L., Axelrod, B. N., Preiss, M., Nikolai, T., Vyhnalek, M., … Ruzicka, E. (2012). Czech Version of the Trail Making Test : Normative Data and Clinical Utility. Archives of Clinical Neuropsychology, 27, 906–914. doi:10.1093/arclin/acs084

Fernández, A. L., & Marcopulos, B. A. (2008). Cognition and Neurosciences A comparison of normative data for the Trail Making Test from several countries : Equivalence of norms and considerations for interpretation. Scandinavian Journal of Psychology, (49), 239–246. doi:10.1111/j.1467-9450.2008.00637.x

Hester, R. L., Kinsella, G. J., Ong, B., & McGregor, J. (2005). Demographic influences on baseline and derived scores from the trail making test in healthy older Australian adults. The Clinical Neuropsychologist, 19(1), 45–54. https://doi.org/10.1080/13854040490524137

Chaytor, N., Schmitter-Edgecombe, M., & Burr, R. (2006). Improving the ecological validity of executive functioning assessment. Archives of Clinical Neuropsychology, 21, 217–227. doi:10.1016/j.acn.2005.12.002

Mitrushina, M., Boone, K. B., Razani, J., & D´Elia, L. F. (2005). Handbook of Normative Data for Neuropsychological Assessment. Oxford: University Press. doi:10.1016/S0005-7967(01)00037-7

Motýl, J. (2015). Test cesty. Recenze metody. Testfórum, 6, 47–52.

Preiss, M. & Preiss, J. (2006). Test cesty. Příručka testu pro děti a dospělé, 2. vydání. Brno: Psychodiagnostika.

Sánchez-Cubillo, I., Periáñez, J. A., Adrover-Roig, D., Rodríguez-Sánchez, J. M., Ríos-Lago, M., Tirapu, J., & Barceló, F. (2009). Construct validity of the Trail Making Test : Role of task-switching , working memory , inhibition / interference control , and visuomotor abilities. Journal of International Neuropsychological Society, 15(3), 438-450. doi:10.1017/S1355617709090626

Soukup, V. M., Ingram, F., Grady, J. J., & Schiess, M. C. (1998). Trail Making Test : issues in Normative Data Selection. Applied Neuropsychology, 5(2), 65–73. doi: 10.1207/s15324826an0502_2

Tombaugh, T. N. (2004). Trail Making Test A and B : Normative data stratified by age and education. Archives of Clinical Neuropsychology, 19, 203–214. doi:10.1016/S0887-6177(03)00039-8

Urbánek, T. (2010). Nejpoužívanější psychodiagnostické metody v České republice. Testfórum, 1(1), 6–9. https://doi.org/10.5817/TF2010-1-3

Willcutt, E. G., Doyle, A. E., Nigg, J. T., Faraone, S. V, & Pennington, B. F. (2005). Validity of the Executive Function Theory of Attention- Deficit / Hyperactivity Disorder : A Meta-Analytic Review. Society of Biological Psychiatry, (57), 1336–1346. doi:10.1016/j.biopsych.2005.02.006

Bezdicek, O., Moták, L., Schretlen, D. J., Preiss, M., Axelrod, B. N., Nikolai, T., … Růžička, E. (2016). Sociocultural and Language Differences on the Trail Making Test. Archives of Assessment Psychology, 6(1), 33–48.

Bezdicek, O., Stepankova, H., Axelrod, B. N., Nikolai, T., Sulc, Z., Jech, R., … Kopecek, M. (2017). Clinimetric validity of the Trail Making Test Czech version in Parkinson’s disease and normative data for older adults. Clinical Neuropsychologist, 31(sup1), 42-60. https://doi.org/10.1080/13854046.2017.1324045

Borsboom, D., Mellenbergh, G. J., & Van Heerden, J. (2004). The concept of validity. Psychological Review, 111(4), 1061–1071. https://doi.org/10.1037/0033-295X.111.4.1061

Brown, E. C., Casey, A., Fisch, R. I., & Neuringer, C. (1958). Trail Making Test as a Screening Device for the Detection of Brain Damage. Journal of Consulting Psychology, 22(6), 469–474.

Eisinga, R., te Grotenhuis, M., & Pelzer, B. (2013). The reliability of a two-item scale: Pearson, Cronbach or Spearman-Brown? International Journal of Public Health, 58(4), 637–642. https://doi.org/10.1007/s00038-012-0416-3

Lord, F. M., & Novick, M. R. (1968). Statistical theories of mental test scores. Reading MA: Addison-Wesley. https://doi.org/10.1039/tf9524800166

Odbor školství, mládeže a sportu K. úřadu M. kraje. (2017). Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Moravskoslezském kraji za školní rok 2015/2016. Ostrava.

Partington, J. E., & Leiter, R. G. (1949). Partington´s Pathways Test. Psychological Service Center Journal, 1, 11–20.

Rabin, L. A., Barr, W. B., & Burton, L. A. (2005). Assessment practices of clinical neuropsychologists in the United States and Canada: A survey of INS, NAN, and APA Division 40 members. Archives of Clinical Neuropsychology, 20(1), 33–65. https://doi.org/10.1016/j.acn.2004.02.005


Celý článek: PDF


Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem a státním rozpočtem České republikyTESTFÓRUM: Časopis pro psychologickou diagnostiku
Pracovní skupina ČMPS pro psychologickou diagnostiku
a Katedra psychologie FSS MU
ISSN: 1805-9147