O projektu

Chod časopisu TESTFÓRUM je podpořený tříletými projekty OPVK INZA a SOVA-21 běžícími na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity Brno.

Cílem těchto dvou rozsáhlých inovačních projektů společně je modernizace výuky na FSS MU. OPVK INZA je zaměřena na inovace bakalářských studijních programů, OPVK SOVA-21 je zaměřena na magisterské a doktorské studijní programy. Společně tak pokrývají všechny stupně výuky.

Na Katedře psychologie je cílem obou projektů podpořit výuku psychodiagnostiky a další rozvoj této oblasti. V rámci těchto cílů podporují tyto projekty chod časopisu Testfórum, jako publikačního a komunikačního kanálu pro psychodiagnostická odborná sdělení, pro něž není v současném odborném časopiseckém portfoliu prostor. Konkrétně podporujeme výkonnou redakci časopisu ve složení Mgr. Hynek Cígler a Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph. D.

Projekt OPVK INZA na Katedře psychologie FSS MU si klade za cíl integrovat základy psychodiagnostiky do bakalářských studijních programů na Katedře psychologie FSS. Do budoucna by tak absolventi bakalářských studijních programů mohli být kompetentními zadavateli psychodiagnostických metod pod supervizí. Projekt OPVK SOVA-21 na Katedře psychologie FSS MU si klade za cíl zlepšit a rozšířit výuku psychodiagnostiky, a to jak z hlediska praxe, tak i teorie. Inovace se vedle podpory časopisu TESTFÓRUM projeví v následujících oblastech:

  • Inovace stěžejních kurzů a rozšíření nabídky volitelných kurzů specificky zaměřených na psychodiagnostiku.
  • Personální posílení. Nová pozice pro zahraniční vyučující, nové předměty v angličtině.
  • Rozšíření psychodiagnostických zdrojů: knihy (za zmínku stojí zejména řada Burosových ročenek), učebnice a psychodiagnostické testy.
  • Projekt také umožnil vznik zcela nových výukových materiálů v podobě instruktážních videonahrávek k administraci psychodiagnostických metod.

Odborný garant: Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D.
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem a státním rozpočtem České republikyTESTFÓRUM: Časopis pro psychologickou diagnostiku
Pracovní skupina ČMPS pro psychologickou diagnostiku
a Katedra psychologie FSS MU
ISSN: 1805-9147