Sponzorování časopisu

Vydavatel

Časopis vydávají pracovní skupina pro testy a testování při Českomoravské psychologické společnosti a Katedra psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

Název časopisu: Testfórum
Vydavatel: Českomoravská psychologická společnost (Praha)
ISSN: 1805-9147

Pracovní skupina pro testy a testování při ČMPS

Sponzoři

Personální fungování redakce časopisu dále podporuje: