Metoda barvově-slovních asociací (takzvané Barvy života) není diagnostickým nástrojem

Hynek Cígler, Jana Mafková

Abstrakt

Metoda Barvově slovních asociací (Barvy života) je podle svých autorů určená k diagnostice mnoha značně rozličných charakteristik jednotlivců i kolektivů. Její používání je v určité míře rozšířené na různých typech pracovišť (například na školách, v soukromých firmách), otestovány byly desetitisíce jednotlivců a s jejími výsledky pracovali psychologové, zřejmě nejen v pedagogicko-psychologických poradnách. Tato situace je podle nás alarmující – používání nefunkčních metod k diagnostice tak závažných jevů, jako je například šikana, může na jedné straně stigmatizovat „běžné“ žáky a na straně druhé poškodit skutečné oběti při včasném neodhalení fyzického či psychického násilí. V následujícím článku představíme podrobné důvody, proč není možné metodu Barvy života považovat za psychodiagnostický nástroj a proč nelze její výstupy jakkoli interpretovat.

 

According to its authors was the “Color association method” established to diagnose varied characteristics of individuals and groups as well. This method is currently used at different places (for example at schools or private companies), thousands individuals were tested and some psychologists used its results. This situation is in our opinion alarming – using not-functional method to diagnose important phenomenon, e.g. bullying, can stigmatize “normal” pupils and harm true victims on the other hand. In the article we present detail reasons why the “Color association method” can´t be considered to be appropriate psychological assessment tool and why its results can´t be anyhow interpreted.

 

Bibliografická citace

Cígler, H., & Mafková, J. (2013). Metoda barvově-slovních asociací (takzvané Barvy života) není diagnostickým nástrojem. TESTFÓRUM, 2(2), 15-27. doi:https://doi.org/10.5817/TF2013-2-9

Klíčová slova

neověřená psychodiagnostická metoda; standardizace; recenze testu; ověření reliability; ověření validity

Plný Text:

https://doi.org/10.5817/TF2013-2-9