Dotazník volby povolání a plánování profesní kariéry: Recenze metody

Ludmila Kašpárková

Abstrakt

Dotazník volby povolání a plánování profesní kariéry (Self-Directed Search) je jako takový kvalitním nástrojem pro plánování profesní kariéry, jedná se o uživatelsky příjemnou metodu s širokým spektrem použití. Adekvátní užití metody nepředpokládá žádné zvláštní vzdělání, testovaná osoba si jej administruje samostatně, výhodou je pak následná konzultace s odborníkem. Vhodné je doplnit diagnostiku jiným diagnostickým nástrojem a zamezit tak možným zkreslením plynoucím z nepřiměřeného sebehodnocení.

Používání první české verze dotazníku však k praktickému využití nelze doporučit. Hlavním nedostatkem je nedostatečná adaptace metody na naše kulturní prostředí, absence standardizace a po dvaceti letech od vydání i zastaralost. Pro možnost jejího využívání v ČR by bylo nezbytné vytvořit druhé přepracované vydání.

Bibliografická citace

Kašpárková, L. (2015). Dotazník volby povolání a plánování profesní kariéry: Recenze metody. TESTFÓRUM, 4(5), strany 30-35. doi:https://doi.org/10.5817/TF2015-5-37

Plný Text:

https://doi.org/10.5817/TF2015-5-37