Citová vazba v partnerských vztazích: Current Relationship Interview

Lenka Lacinová

Abstrakt

Příspěvek představuje jednu z rozhovorových metod k zjišťování citové vazby v partnerských vztazích dospělých Current Relationship Interview a možnosti jejího využití ve výzkumu a psychologické praxi.

 

Contribution describes one of the interview methods for romantic adult attachment measuring and possibilities of its use in research and clinical context.

Bibliografická citace

Lacinová, L. (2015). Citová vazba v partnerských vztazích: Current Relationship Interview. TESTFÓRUM, 4(6), 39-46. doi:https://doi.org/10.5817/TF2015-6-84

Klíčová slova

itová vazba v partnerských vztazích; Rozhovor o současném vztahu; RSV; Romantic attachment; Current Relationship Interview; CRI

Plný Text:

https://doi.org/10.5817/TF2015-6-84