Test cesty: Recenze metody

Jiří Motýl

Abstrakt

Test cesty je z mého pohledu při základním klinickém neuropsychologickém vyšetření velmi dobře použitelný. A to především pro diagnostiku přítomnosti nebo nepřítomnosti patologie v rámci celkového neurologického fungování. Na základě předložených výsledků nedoporučuji metodu používat pro konkrétnější diagnostiku typu poruchy. Na metodu však lze navázat další vyšetření, která konkrétnější diagnostiku zajistí. Ostatně sama metoda je často součástí komplexnější baterie vyšetření. I přes poměrně dobré hodnoty reliability, senzitivity i specificity, které splňují nároky na takovéto klinické vyšetření, je nutné si být vědom případné chyby, a výsledný skór posoudit i na základě dalších vyšetření a vlastního pozorování.

Bibliografická citace

Motýl, J. (2015). Test cesty: Recenze metody. TESTFÓRUM, 4(6), 47-52. doi:https://doi.org/10.5817/TF2015-6-85

Plný Text:

https://doi.org/10.5817/TF2015-6-85