ShinyItemAnalysis: Analýza přijímacích a jiných znalostních či psychologických testů

Patrícia Martinková, Adéla Drabinová, Jakub Houdek

Abstrakt

Tento článek představuje aplikaci ShinyItemAnalysis pro psychometrickou analýzu testů a jejich položek. ShinyItemAnalysis nabízí psychometrické modely v rámci grafického rozhraní pro volně šiřitelné statistické prostředí R a zpřístupňuje tak jeho funkcionalitu širší veřejnosti.  Aplikace pokrývá širokou škálu psychometrických metod, od tradiční položkové analýzy až po složitější latentní modely, nabízí cvičné datové soubory, uvádí rovnice modelů, odhady parametrů a jejich interpretaci, jakož i vybraný zdrojový kód, a je tak vhodným nástrojem pro výuku psychometrických konceptů a jejich implementace v R. Aplikace však také nabízí možnost analýzy vlastních dat a generování reportů a aspiruje tak na to být jednoduchým nástrojem pro rutinní analýzu testů a jejich položek. Závěr článku ukazuje, že ShinyItemAnalysis je dostupným, flexibilním a uživatelsky příjemným nástrojem, který může pomoci tomu, aby se statistická analýza přijímacích i jiných znalostních či psychologických testů stala v praxi samozřejmou záležitostí.

In this paper we introduce ShinyItemAnalysis application for psychometric analysis of educational and psychological tests and their items. ShinyItemAnalysis provides graphical interface and web framework to open source statistical software R and thus opens up its functionality to wide audience. Application covers broad range of methods and offers data examples, model equations, parameter estimates, interpretation of results, together with selected R code, and is thus suitable for teaching psychometric concepts with R. The application also aspires to be a simple tool for routine analysis by allowing the users to upload and analyze their own data and by generating analysis report. We conclude by arguing that psychometric analysis should be a routine part of test development in order to gather proofs of reliability and validity of the measurement. With example of admission test to medical faculty, we demonstrate how ShinyItemAnalysis may provide a simple and free tool to routinely analyze tests.

Bibliografická citace

Martinková, P., Drabinová, A., & Houdek, J. (2017). ShinyItemAnalysis: Analýza přijímacích a jiných znalostních či psychologických testů. TESTFÓRUM, 6(9), 16-35. doi:https://doi.org/10.5817/TF2017-9-129

Klíčová slova

přijímací testy; analýza testů; položková analýza; teorie odpovědi na položku; odlišné fungování položek; R; Shiny; admission tests; test analysis; item analysis; item response theory; differential item functioning

Plný Text:

https://doi.org/10.5817/TF2017-9-129


Crossref Cited-by (1)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Detection of Differential Item Functioning with Nonlinear Regression: A Non-IRT Approach Accounting for Guessing
Adéla Drabinová, Patrícia Martinková
Journal of Educational Measurement  ročník: 54,  číslo: 4,  první strana: 498,  rok: 2017  
https://doi.org/10.1111/jedm.12158