Recenze knihy: Bartoš, A., Raisová, M. (2015). Testy a dotazníky pro vyšetřování kognitivních funkcí, nálady a soběstačnosti. Praha: Mladá fronta.

Tomáš Urbánek, Jaroslav Gottfried

Abstrakt

Text je recenzí knihy Testy a dotazníky pro vyšetřování kognitivních funkcí, nálady a soběstačnosti od Aleše Bartoše a Miloslavy Raisové, vydané Mladou frontou. Podobné publikace jsou potřebné a potenciálně užitečné jak pro praktiky, tak výzkumníky. Recenzovaná kniha je ale v mnoha ohledech problematická, především z psychometrického hlediska, které považujeme pro podobný typ publikací za klíčové, a sami autoři tvrdí, že je v knize akcentují. Podle našeho názoru úroveň psychometrických poznatků v této knize odpovídá začátku 90. let minulého století, což v současnosti nelze akceptovat.

Bibliografická citace

Urbánek, T., & Gottfried, J. (2019). Recenze knihy: Bartoš, A., Raisová, M. (2015). Testy a dotazníky pro vyšetřování kognitivních funkcí, nálady a soběstačnosti. Praha: Mladá fronta.. TESTFÓRUM, 7(12), 1-5. doi:https://doi.org/10.5817/TF2019-12-12444

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Bartoš, A., Raisová, M. (2015). Testy a dotazníky pro vyšetřování kognitivních funkcí, nálady a soběstačnosti. Praha: Mladá fronta.

https://doi.org/10.5817/TF2019-12-12444