Test pro identifikaci nadaných žáků v matematice – recenze metody

Tomáš Urbánek

Abstrakt

Test TIM3-5 je užitečnou diagnostickou metodou pro identifikaci matematicky nadaných dětí ze 3.–5. tříd základních škol, která splňuje obvyklé standardy kladené na podobné psychodiagnostické metody ve světě a poměrně značně překračuje obvyklou úroveň dokumentace psychodiagnostických metod v České republice. V rukou vzdělaného uživatele (absolvent vysokoškolského studia psychologie nebo pedagogiky) může tato metoda dobře sloužit svému účelu.

Bibliografická citace

Urbánek, T. (2019). Test pro identifikaci nadaných žáků v matematice – recenze metody. TESTFÓRUM, 7(12), 60-62. doi:https://doi.org/10.5817/TF2019-12-12464

Klíčová slova

TIM; recenze; nadané děti

Plný Text:

https://doi.org/10.5817/TF2019-12-12464