Detaily autora

Jurásová, Kinga Izsóf, Trnavská univerzita v Trnave, Slovensko

  • No 7 (2016) - Články
    Výkon bilingválnych jednotlivcov pri psychodiagnostickom vyšetrení kognitívnych funkcií v ich prvom a druhom jazyku
    Abstrakt  PDF