Detaily autora

Gatial, Viktor, Katedra pedagogickej a školskej psychológie, Katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Česká republika

  • No 6 (2015) - Články
    Hodnotové preferencie adolescentov vo vzťahu k užívaniu kanabinoidov
    Abstrakt  PDF