Crossref Cited-by (3)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Editorial 12. čísla
Hynek Cígler
TESTFÓRUM  ročník: 7,  číslo: 12,  rok: 2019  
https://doi.org/10.5817/TF2019-12-12253

2. Využití měřicích nástrojů v ošetřovatelství
Hana Hajduchová
ISBN 978-80-7422-817-9  10. kapitola,  první strana: 192,  rok: 2021  
https://doi.org/10.32725/zsf.2021.74228179.08

3. České normativní skóry Beckovy škály depresivity: metaanalýza
Jaroslav Gottfried
TESTFÓRUM  ročník: 7,  číslo: 12,  první strana: 30,  rok: 2019  
https://doi.org/10.5817/TF2019-12-12246