Beckova sebeposuzovací škála depresivity pro dospělé: Recenze metody

Jaroslav Gottfried

Abstrakt

BDI-II představuje jednoduchý a psychometricky kvalitní nástroj pro zjišťování závažnosti deprese. V případě české adaptace však nejsou k dispozici důkazy o validitě ani reliabilitě a při interpretaci výsledků se používají zahraniční normy. Dokud neproběhne důkladnější standardizace, odhad validity a reliability, stanovení lokálních norem a zjištění senzitivity a specificity, je tento nástroj lepší používat pouze pro výzkumné účely.

Bibliografická citace

Gottfried, J. (2015). Beckova sebeposuzovací škála depresivity pro dospělé: Recenze metody. TESTFÓRUM, 4(5), strany 20-25. doi:https://doi.org/10.5817/TF2015-5-35

Plný Text:

https://doi.org/10.5817/TF2015-5-35


Crossref Cited-by (2)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Editorial 12. čísla
Hynek Cígler
TESTFÓRUM  ročník: 7,  číslo: 12,  první strana: i,  rok: 2019  
https://doi.org/10.5817/TF2019-12-12253

2. České normativní skóry Beckovy škály depresivity: metaanalýza
Jaroslav Gottfried
TESTFÓRUM  ročník: 7,  číslo: 12,  první strana: 30,  rok: 2019  
https://doi.org/10.5817/TF2019-12-12246