Beckova sebeposuzovací škála depresivity pro dospělé: Recenze metody

Jaroslav Gottfried

Abstrakt

BDI-II představuje jednoduchý a psychometricky kvalitní nástroj pro zjišťování závažnosti deprese. V případě české adaptace však nejsou k dispozici důkazy o validitě ani reliabilitě a při interpretaci výsledků se používají zahraniční normy. Dokud neproběhne důkladnější standardizace, odhad validity a reliability, stanovení lokálních norem a zjištění senzitivity a specificity, je tento nástroj lepší používat pouze pro výzkumné účely.

Plný Text:

https://doi.org/10.5817/TF2015-5-35