Crossref Cited-by (1)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Factor Analysis as a Known Unknown - Principal Component Analysis with a Varimax Rotation Is Not Always the Ideal Approach
Petr Soukup
Czech Sociological Review  ročník: 57,  číslo: 4,  první strana: 455,  rok: 2021  
https://doi.org/10.13060/csr.2021.021