Bayesovská exploratorní faktorová analýza

Jakub Mazanec, Eva Dvořáková

Abstrakt

V článku se věnujeme srovnání klasické a bayesovské exploratorní faktorové analýzy. Použili jsme náhodně generovaná testovací data s různými velikostmi vzorku, strukturou faktorových nábojů, škálami odpovědí a velikostmi náhodné chyby. Provedli jsme oba druhy exploratorní faktorové analýzy a na základě srovnání výsledků a celkové zkušenosti z provedených analýz můžeme uzavřít, že u klasické a bayesovské exploratorní faktorové analýzy není rozdíl v přesnosti odhadu faktorových nábojů. Bayesovský přístup poskytuje více informací, které jsou intuitivněji interpretovatelné, ale na druhou stranu námi použitý model má i nevýhody, jako je nutnost ruční úpravy zdrojových kódů a časová náročnost výpočtů. Bayesovský přístup je tak podle nás vhodnější spíše pro konfirmatorní faktorovou analýzu.

Klíčová slova

exploratorní faktorová analýza; bayesovská statistika

Plný Text:

https://doi.org/10.5817/TF2017-9-131