O časopisu

Zaměření a záběr

Po řadě debat o odborných a etických aspektech využívání psychodiagnostických metod v českém jazyce jsme s několika kolegy v Brně a Praze dospěli k názoru, že v našem českém odborném prostředí chybí časopis, který by se exkluzívně věnoval teorii a praxi psychodiagnostiky, otázkám kvality testů a dotazníků, teoretickým i praktickým otázkám psychometriky a i širším odborným debatám na tato témata. Jsme si vědomi toho, že odborných psychologických časopisů vznikla v poslední době v České republice celá řada, ale žádný ze stávajících časopisů svým obsahem neodpovídá plně výše naznačenému odbornému zaměření. Proto jsme se - po delším váhání - rozhodli otevřít toto fórum.

Každé číslo časopisu bychom rádi věnovali vždy konkrétní skupině testových nebo dotazníkových metod. Jádro čísla časopisu bude vždy tvořeno několika recenzemi metod, které budou doprovázeny články obecnějšího charakteru věnujícími se širším souvislostem používání diskutovaných metod. Jak se nám toto poslání podaří naplnit, to záleží také na Vás, odbornících ve svém oboru ať už z akademického prostředí nebo z různých oblastí praxe, které tímto prvním editorialem žádáme o spolupráci – na recenzích, článcích i odborných diskusích na stránkách časopisu i v Pracovní skupině pro testy a testování při ČMPS, kterou jsme v září tohoto roku založili.

Recenzní řízení

Recenzní řízení je oboustranně anonymní. Každému příspěvku jsou přiděleni dva recenzenti, kteří vytvoří posudek na základě standardizované recenzní šablony. Výsledkem recenzního řízení je stanovisko doporučeno k přijetí, doporučeno k přijetí po úpravách, zamítnuto.

Frekvence publikování

Jednotlivé příspěvky jsou publikovány průběžně a zařazovány do právě aktuálního čísla časopisu. Po uzavření a finalizaci čísla jsou příspěvky zařazovány do čísla následujícího. Čísla vycházejí zhruba dvakrát ročně.

Pravidla otevřeného přístupu

Tento časopis poskytuje okamžitý otevřený přístup ke svému obsahu na principu, podle kterého volné zpřístupnění výsledků výzkumu podporuje větší celosvětovou výměnu poznatků.

Licence Creative CommonsDíla zveřejněná v tomto časopise podléhají licenci Creative Commons 4.0. Mohou být libovolně kopírována a šířena za předpokladu, že nebudou upravena a že bude uveden jejich autor.

Tento časopis je archivován Národní knihovnou ČR v rámci projektu WebArchiv.

Sponsors

Personální fungování redakce časopisu dále podporuje: