Archivy

2019

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
fanoušci psychologické diagnostiky a kvalitních testů.

Myslím, že nepříjemně dlouhou odmlku od posledního vydání našeho časopisu se nám (a zejména tedy autorům příspěvků) podařilo více než vynahradit rozsáhlým a dle mého názoru velmi kvalitním obsahem aktuálního čísla. Mám dobrý pocit, že vám můžeme přinést na 59 stranách (nepočítaje v to přílohy, které – zejména u recenzí – tvoří značnou část obsahu) nejen recenze testů a jedné knihy, ale i dva empirické články.

Celý editorial naleznete níže v obsahu čísla.

2018

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

po delší, téměř roční odmlce opět vychází nové číslo časopisu Testfórum. Doufáme, že touto zprávou potěšíme všechny, kteří se zajímají o psychometrickou problematiku a lokální psychodiagnostické nástroje. Aktuální číslo, které vám nyní představujeme, je obsahem bohaté zvláště na recenze psychologických testů. Za tuto skutečnost částečně vděčíme i finanční podpoře tvorby vybraných recenzí ze strany Národního výzkumu pro vzdělávání.

V tomto čísle na vás čekají celkem čtyři recenze testů. Kromě nich zde mohou čtenáři nalézt i dva články, které představují dosud neexistující české normy pro praktické použití Testu cesty (TMT) a Zkoušek čtenářských dovedností na populaci žáků základních a středních škol.

Plný text editorialu si stáhnete níže v obsahu čísla.

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, příznivci časopisu Testfórum.

S radostí vám oznamuji, že právě vyšlo desáté, „jubilejní“ číslo časopisu. Je tomu již osm let, co Tomáš Urbánek, Standa Ježek, Honza Mareš a Honza Širůček celý „testfórový“ projekt spustili. Po následující tříleté pauze se pak díky projektům OPVK na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity (SOVA a INZA‑21) časopis rozjel naplno ve stávajícím režimu přibližně dvou čísel ročně. Za tu dobu jste si mohli přečíst celou řadu diskuzních příspěvků, „recenze“ mnoha diagnostických metod, recenzí knih a samozřejmě i odborných článků v podobě teoretických přehledů i výzkumných studií. Během té doby byl časopis opatřený vlastním ISSN, byl zaveden do databáze ERIH+ (přiznejme si, zas tak těžké to nebylo) a příspěvky byly i zpětně opatřeny identifikátorem DOI.

Koncem roku 2012 přešel časopis na bezplatný redakční systém OJS, na jehož platformě funguje dodnes. Od té doby k dnešnímu datu (tj. 19. lednu 2018, 23:11) jste si vy, naši čtenáři, stáhli naprosto neuvěřitelných 147 007 full-textů našich článků, což odpovídá 76 plným textům denně! Z tab. 1 je patrné, že zdaleka nejčtenější rubrikou jsou recenze testů, a to jak celkem na jeden publikovaný text, tak v počtu stažení za den. Z toho máme samozřejmě radost, právě recenze testů je formát příspěvků, kterým se Testfórum odlišuje od jiných českých psychologických žurnálů, a který snad přímo přispívá ke kvalitě české (a slovenské) psychologické diagnostiky. Nejméně čtenou rubrikou jsou editorialy, což je naprosto pochopitelné; ale i zde je čtenost natolik vysoká, že mě to při psaní těchto řádků motivuje.

Tabulka 1

Plný text editorialu si stáhnete níže v obsahu čísla.

2017

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

před půl rokem jsem avizoval brzkou publikaci článku Jakuba Mazance a Evy Dvořákové o Bayesovské explorační faktorové analýze – a přestože nikoliv brzká, zde je! Text je v rámci našeho časopisu na nezvyklé úrovni statistické/matematické pokročilosti, ale nemusíte se obávat; samotná sdělení jsou artikulována jednoduše a v souvislosti s rozvojem bayesovských metod jde o čtení více než zajímavé. Další dříve avizované články, například o stavu manuálů českých diagnostických metod, jsou pořád ještě na stolech svých autorů. [...]

Plný editorial naleznete níže v obsahu celého čísla.

2016

V předvánočním čase vychází další číslo časopisu Testfórum. Je sice obsahově o něco skromnější ve srovnání s  číslem předchozím, složeném z konferenčních příspěvků původně prezentovaných na Psychologické diagnostice Brno 2015, plně to však dohání dobrými zprávami. V krátkosti je shrnu. [...]

Plný editorial čísla je součástí obsahu.

První letošní číslo Testfóra je zvláštní vydání navazující na konferenci Psychologická diagnostika Brno, která se konala 22.–23. října 2015 na Fakultě sociálních studií MU. Čtyři plenární přednášky a 21 sekcí 3. ročníku konference obsáhlo mnoho oblastí a otázek tuzemské psychodiagnostiky . Namísto novinek se konference orientovala spíše na diskuzi „restů“ – otázek, metod, problémů, o nichž se již nějakou dobu ví, ale jejich vyřešení, přenos do praxe, či povědomí o nich dlouhodobě pokulhává. Příkladem může být dynamické testování, diagnostika zohledňující etnické a kulturní charakteristiky klientů, užívání pokročilých psychometrických analýz či reflexe kvalit provádění vyšetření a zpráv z nich. Tento duch konference v sobě nesou i příspěvky v tomto čísle.

... celý editorial v PDF naleznete níže v obsahu čísla.

2015

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

kdyby Testfórum vycházelo v tištěné podobě, drželi byste dnes v rukou jeho šesté číslo. Je tomu právě pět let, co vyšlo číslo první, a dva a čtvrt roku od čísla druhého. Za tímto zhruba 600% nárůstem publikační frekvence stojí podpora z evropských fondů OPVK2, o jejichž přispění svědčí loga v závěru většiny článků i v patičce internetových stránek. Celkem díky nim vzniklo 47 příspěvků, z toho 13 odborných, 12 diskuzních článků a 17 recenzí testů.

(Celý editorial je dostupný v PDF v obsahu čísla.)

Vážení a milí čtenáři,

po půl roce opět upíráte oči na webové stránky Testfóra. Tentokrát pro vás sice nemáme žádné koncepční novinky, ale o dobré zprávy vás neochudíme – vše, s čím jsme začali v posledních číslech, totiž úspěšně funguje dál. Zejména jsem velmi rád, že jsme dokázali pokračovat v recenzním procesu psychologických testů.

... celý editorial naleznete níže v obsahu čísla v PDF.

2014

Vážení a milí čtenáři,

úvodník tohoto čtvrtého čísla nebude ani zdaleka tak vtipný a zábavný, jak ten od Mirka Charváta před více než půl rokem, a navíc je pekelně dlouhý. Zkusím vás alespoň neznudit – bylo by totiž škoda, kdybyste přeskočili následující upozornění na technické změny ve formátu časopisu. S nimi pak souvisí i specifický obsah tohoto čísla, o němž vás budu informovat také.

... celý editorial naleznete níže v obsahu čísla v PDF.

Vážené a milé čtenářky, vážení a též milí čtenáři,

začnu takzvaně „od lesa“ a snad i s humorem. Podělím se s vámi o své osobní zkušenosti s přípravou tohoto čísla, čímž se dostanu i k tomu, v čem vidím největší přínos či potenciál Testfóra. Posledních 5 let mě provázela myšlenka českého časopisu, který by se věnoval metodologii. Pak mě kolegové zakladatelé z Brna seznámili se svým projektem internetového časopisu Testfórum, který se zaměřuje na psychodiagnostické metody a psychometriku s tím spojenou. Byl jsem nadšen, už proto, že vím, v jakém nepovzbudivém stavu se měření v psychologii nachází. Jako pedagog si již nedělám iluze o popularitě exaktněji zaměřených předmětů typu statistika či psychometrika mezi spíše humanitně a do praxe orientovanou psychologickou populací. Měl jsem tím pádem v první řadě obavy zejména o dostatek vás, čtenářů. On člověk musí být tak trochu deviant alespoň 2 SD od průměru, aby ho něco takového jako psychometrika třeba i bavilo. S přibývajícím časem jsem ale nabyl dojmu, že si této hozené rukavice nevšímá ani moc potenciálních autorů. Bylo to v rozporu s mou zkušeností z akademického dění, kde pro své výzkumy převádí nějakou tu metodu či dotazník tak říkajíc každou chvíli každý druhý. V nějaké nestřežené chvilce jsem pak redakční radě přislíbil, že se ujmu editace některého z čísel. Byl jsem veden představou, že stačí oslovit tyto akademiky, aby se o své zkušenosti podělili. Stále to nevzdávám, ale je to obtížnější úkol, než jsem čekal. Proč? Napadá mě několik možných důvodů, o kterých píši v úvaze „O sdílení zkušeností s měřením v kontextu výzkumném i psychodiagnostickém“.

Celý editorial naleznete níže v obsahu čísla.

2013

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

po téměř tříleté pauze vám s rozporuplnými pocity předkládáme druhé číslo časopisu Testforum. Jednak s radostí z jeho vzniku, zároveň však i s pocitem, že nám něco uteklo. Za poslední tři roky se uskutečnila řada významných událostí na poli české i světové psychodiagnostiky, které zasloužily být zmíněny, a které i z důvodu neexistence tematického časopisu zčásti zapadly.

Tuto situaci nyní chceme napravit. Obnovené Testforum vám bude několikrát do roka přinášet články různých typů a zaměření. Chceme publikovat recenze psychodiagnostických metod a nástrojů, věnovat se teorii psychologické diagnostiky a také informovat o aktuálním dění v oblasti. Veškerý obsah zůstane i nadále zcela bezplatný; věříme, že zveřejněné informace budou k užitku odborné veřejnosti z řad psychologů, psychoterapeutů, pedagogů a dalších. Chceme je také přímo zapojit do přípravy a recenzování budoucích čísel a vytvořit tak otevřenou platformu pro výměnu názorů a myšlenek v oblasti psychologické diagnostiky.

Celý editorial naleznete níže v obsahu čísla.

2010

V prvním čísle internetového časopisu Testfórum najdete krátké články, v nichž se snažíme podrobněji představit záměry a aktivity Pracovní skupiny pro testy a testování při ČMPS. Nabízíme dva texty týkající se standardů užívání psychologických testů, teoretickou studii k ideografické diagnostice, přehled nejpoužívanějších diagnostických metod v ČR a úvahu nad problematikou testování prostřednictvím počítače, resp. v prostředí internetu.

1 - 13 z 13 položek