Příspěvky

Zaslat příspěvěk

Máte již uživatelské jméno/heslo pro TESTFÓRUM?

Máte již uživatelské jméno/heslo pro TESTFÓRUM?
Jít na přihlášení

Potřebujete uživatelské jméno/heslo?
Jít na registraci

Registrace a přihlášení je zapotřebí pro online zasílání příspěvků a kontrolu jejich aktuálního stavu.

 

Pokyny pro autory

Časopis je otevřený odborným i diskuzním příspěvkům v českém, slovenském a anglickém jazyce. Neklademe nároky na odborné působení autora, přijímáme i příspěvky studentů - důležitá je pouze kvalita samotného příspěvku. Není stanoven žádný poplatek za zaslání příspěvku do recenze, ani za jeho publikování.

Příspěvky do odborné části procházejí oboustranně anonymním recenzním řízením, ve kterém příspěvek hodnotí dva recenzenti. Diskuzní příspěvky jsou posouzeny pouze členy redakční rady.

Příspěvky zasílejte prostřednictvím tohoto internetového systému:

 1. Zaregistrujte se jako autor do časopisu (vyplňte o sobě co nejvíce údajů a na závěr zatrhněte, že chcete být autorem).
 2. V sekci uživatel klikněte na odkaz Nový příspěvek.
 3. V prvním kroce zvolte sekci časopisu:
  a) Články (recenzované příspěvky);
  b) Diskuzní příspěvky (nerecenzované, jen redakční kontrola);
  c) Recenze knihy (nerecenzované, jen redakční kontrola);
  d) Recenze diagnostické metody (nerecenzované, jen redakční kontrola)
  e) Editorial (přístupný pouze redakční radě časopisu).
 4. Vyplňte co nejlépe a pokud možno co nejúplněji veškeré informace, které systém požadujete. Na několika místech také souhlasíte s licenčními podmínkami pro váš text.
 5. Úspěšné vložení článku do systému vám ihned potvrdíme e-mailem. Následně vás budeme průběžně informovat o průběhu přijetí/nepřijetí vašeho příspěvku.

V případě potíží pošte adresu redakce@testforum.cz.

Formální požadavky na příspěvek jsou:

 • Struktura odborného a diskuzního příspěvku: jméno a pracovní zařazení autora, abstrakt česky, abstrakt anglicky, klíčová slova česky, klíčová slova anglicky, vlastní text, seznam zdrojů.
 • Struktura recenze knihy: jméno a pracovní zařazení autora, anotace příspěvku, vlastní text.
 • Struktura recenze metody: jméno a pracovní zařazení autora, volný text v délce cca 2 normostrany, recenze ve formátu podle recenzního manuálu EFPA. Více informací zde.
 • Struktura technické zprávy: jméno a pracovní zařazení autora, anotace a klíčová slova česky i anglicky, vlastní text, tabulka s případnými normami. Více informací zde.
 • Citace a stylistická úprava podle aktuální normy APA. Jako orientační zdroj lze využít tyto výpisky.

 

Kontrolní seznam pro přípravu příspěvku

Jako součást procesu odesílání příspěvku je požadováno, aby autoři zaškrnutím potvrdili, že jejich příspěvek je v souladu se všemi následujícími položkami. Příspěvky, které nebudou v souladu s těmito pravidly, mohou být autorům vráceny.

 1. Příspěvek nebyl dosud publikován, ani není v současnosti zaslán do jiného časopisu pro posouzení (nebo bylo podáno vysvětlení v Komentářích pro editora).
 2. Soubor příspěvku je ve formátu OpenOffice, Microsoft Word nebo RTF.
 3. Citace jsou ve formátu APA, URL odkazy na reference jsou uvedeny všude, kde to bylo možné.
 4. Pro zvýraznění textu je použita spíše kurzíva než podtržení (kromě url adres). Všechny ilustrace tabulky a obrázky jsou umístěny spíše v textu, než na konci. Tabulky i obrázky jsou číslovány.
 5. Text je na dostatečné stylistické a jazykové úrovni. Příspěvky neprocházejí další jazykovou korekturou.
 6. Pokud je příspěvek zasílán do recenzované sekce časopisu, byly dodrženy instrukce pro Zajištění anonymního recenzního řízení.
 

Informace o autorských právech

Autoři, kteří publikují v tomto časopise, souhlasí s následujícími body:

 1. Autoři si ponechávají copyright a garantují časopisu právo prvního publikování, přitom je práce zároveň licencována pod Creative Commons Attribution licencí, která umožňuje ostatním sdílet tuto práci s tím, že přiznají jejího autora a první publikování v tomto časopisu.
 2. Autoři mohou vstupovat do dalších samostatných smluvních dohod pro neexkluzivní šíření práce ve verzi, ve které byla publikována v časopise (například publikovat ji v knize), avšak s tím, že přiznají její první publikování v tomto časopisu.
 3. Autorům je dovoleno a doporučováno, aby zpřístupnili svou práci online (například na svých webových stránkách) před a v průběhu redakčního řízení jejich příspěvku, protože takový postup může vést k produktivním výměnám názorů a také dřívější a vyšší citovanosti publikované práce (Viz Efekt otevřeného přístupu).

 

Prohlášení o soukromí

Jména a emailové adresy vložené na této stránce budou použity výhradně pro uvedené účely tohoto časopisu a nebudou zpřístupněny pro jiné účely ani třetí straně.