Kontakt na časopis

Doručovací adresa

prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D.
časopis Testfórum

Psychologický ústav AV ČR,
Veveří 97, 602 00 Brno

Hlavní kontakt

Mgr. Hynek Cígler, Ph.D.
Katedra psychologie, Fakulta sociálních studií MU

IVDMR FSS MU
Joštova 10
602 00 Brno


Telefon: +420 549 49 4616
Email: redakce@testforum.cz

Podpůrný kontakt

Mgr. Hynek Cígler, Ph.D.
Telefon: +420 549 49 4616
Email: redakce@testforum.cz