Recenze testů

Hlavním zájmem časopisu Testforum jsou recenze psychodiagnostických metod.
Následující tabulka proto obsahuje veškeré testy, které byly dosud recenzovány, spolu s doprovodnými informacemi a hodnocením obou recenzentů.

metoda autoři, vydavatel
a rok vydání
recenzent normy, 
validita, 
reliabilita*
doporučení ** vydání recenze ***
Adaptivní maticový test (AMT) Hornke, L.F., Etzel, S., Rettig, K. (Hoskovcová, S.).
Assessment Systems Czech Republic (2011).
Adam Ťápal
Vít Gabrhel
1,5 1 4 4 2018:11
Beckova sebeposuzovací škála depresivity pro dospělé (BDI-II) Beck, A.T., Steer, R.A., Brown, G. (Preiss, M., Vacíř, K.).
Psychodiagnostika (1999).
Jaroslav Gottfried 4 4 5 5 2019:12
Bochumský osobnostní dotazník (BIP) Hossiep, Paschen (Hoskovcová, Vybíralová).
Testcentrum (2011).
Jan Kuba 4 3 4 5 2014:4
Cognistat Kiernan, R., Mueller, J. & Langston, J. W. (Kulišťák, P.).
Novatek medical data systems (2014).
Adéla Tofflová 3 3 0 7 2015:5
Diagnostická baterie kognitivních procesů (CAS2) Naglieri, J.A., Das, J.P., Goldstein, S. (Krejčová, L.). Propsyco (2017) Martin Pírko 3,5 3,5 3,5 5 2018:10
Diagnostika struktury matematických schopností (DISMAS) Traspe, Skalková.
NÚV (2014).
Sylva Hönigová 4 4 4 5 2014:4
Dotazník motivace k výkonu (LMI) Schuler, Prochaska (Hoskovcová). Testcentrum (2011). Jitka Sedláková, Lenka Knapová 1,5 0 0  2 2017:8
Dotazník výkonové motivace Pardel, Maršálová, Hrabovská. Psychodiagnostika (1992) Kristína Mitterová 1,5 1 3 1 2016:7
Dotazník volby povolání a plánování profesní kariéry Holland, J. L., & kol. (Hoskovcová, S.)
Testcentrum (2003).
Ludmila Kašpárková 0 0 0 1 2015:5
Dotazník rodičovského přijetí a odmítnutí/kontroly(PARQ/Control) Rohner (Fajmonová, Širůček).
NÚV (2013).
Lenka Lacinová
Ondřej Bouša 
4
3
3
3
3
3
5
5
2014:4
2014:4
DysTest Cimlerová a kol.
Masarykova univerzita (2015) 
Barbora Neuwirthová 1 1 1 4 2015:6
Grassiho test organicity Grassi, Koubek, & Roušalová. Psychodiagnostika (1992) Vendula Šamajová 1 1 3 7 2016:7
Inteligenční a vývojová škála pro děti ve věku 5–10 let A. Grob a kol. (Krejčířová a kol.).
Testcentrum (2013).
Lenka Krejčová 5 4 3 3 2014:4
Inventář stylů osobnosti a poruch osobnosti (PSSI) Kuhl, J., Kazén, M., & Švancara, J.
T&CC (2009).
Adam Klocek a Jana Máchová 0 3 1 2 2017:9
Londýnská věž (ToL) Shallice, T.
(Bezdíček, O., Michalec, J.)
Univerzita Karlova (2018)
Martin Pírko, Jiří Čeněk 3 3 3 3 2019:12
Minnesota Multiphasic Personality Inventory 2 (MMPI-2)

Butcher, J.N., et al. (Netík, K.)
Testcentrum (2002)

Jitka Čurdová, Martina Pourová 1 1 1 3 2019:12
Multifaktorový osobnostní profil Daňková, B., Máchová, L., Divišová E.
T&CC (2014).
Lucia Gálová
Daniel Dostál
1,5
1,5
3
3
3
1,5
4
4
2015:5
2015:5
Paměťový test učení (PTU) Rey, A. (Preiss, M.).
Psychodiagnostika (1998).
Jolana Stehlíková 5 3 4 5 2018:11
Parental Bonding Instrument (PBI) Parker, G., Tupling, H., Brown, L.B. (Čikošová, E., Preiss, M.). Propsyco (2011) Adéla Woznicová 1 1 3 4/7 2018:10
Rey-Osterriethova komplexní figura (Košč, Novák).
Psychodiagnostika (1997).
Veronika Krčová 1 1 1 7 2014:4
Sebeposuzovací škála depresivity pro děti (CDI) Kovacks, M. (Preiss, M.). Psychodiagnostika (2011). Aneta Cvrčková 1 0 0 1 2016:8
Škály na měření úzkosti a úzkostlivosti dětí - revize (ŠAD-R) Müllner a kol. (Toman).
Psychodiagnostika (2013).
Martina Kotková 4 3,5 3 5 2014:4
Snijders-Oomen neverbální inteligenční test (SON-R 2½-7) Tellegen, P.J., Laros, J.A. (Krejčířová a kol).
Testcentrum (2008).
Edita Chvojková
Štěpán Postulka
Tereza Horáková
3,5 4 3 5 2018:11
Test cesty Reitan, & Wolfson (Preiss, & Preiss).
Psychodiagnostika (2006).
Jiří Motýl 4 3 0 7 2015:6
Test struktury zájmů (AIST-R) Bergmann, Eder (Mezera).
Testcentrum (2006).
Vít Gabrhel 0 0 0 1 2015:6
Test pozornosti d2 Brickenkamp, Zillmer (Balcar).
Testcentrum (1998).
Vít Gabrhel
Jakub Kraus
3
3
3
3
5
5
5
5
2014:4
2015:5
Test pro identifikaci nadaných žáků v matematice (TIM3–5) Cígler et al. (2017)
Masarykova univerzita
Lenka Krejčová
Tomáš Urbánek
5
5
5
5
5
5
5
5
2019:12
2019:12
Wechslerova zkrácená paměťová škála (WMS-IIIa) Wechsler, D. (Jenčová, A., Černochová, D.).
Testcentrum (2011).
Renata Hlavová
Anna Marie Rosická
3 1 1 2 2018:11

Vysvětlivky:

* Normy, validita, reliabilita
Čísla jsou uvedena v pořadí normy, validita a reliabilita. Hodnoty znamenají:
[n/a] = atribut není použitelný
0 = nelze posoudit, nedostatek informací
1 = neadekvátní, nedostatečný
3 = adekvátní nebo přiměřený
4 = dobrý
5 = vynikající 

** Doporučení
1 = Pouze výzkumný nástroj. Ne pro použití v praxi.
2 = Vhodný pouze pro užití expertním uživatelem za kontrolovaných podmínek nebo ve velmi omezených aplikačních oblastech
3 = Vhodný pro použití pod supervizí v oblasti(ech) definovaných distributorem, libovolnými uživateli s obecnými kompetencemi pro používání a administraci testů.
4 = Vyžaduje další vývoj. Vhodný pouze pro použití ve výzkumu. 
5 = Vhodný pro použití v oblasti(ech) definovaných distributorem uživateli, kteří splňují speciální kvalifikační požadavky.
6 = Vhodný pro sebevyšetření bez supervise v aplikační(ch) oblasti(ech) definovaných distributorem.
7 = Jiné (podrobnosti v recenzi).

*** Vydání recenze
Datum publikace recenze v Testforu, nikoliv datum vytvoření recenze. Uvedeno ve formátu rok:číslo.