Editorský tým

Výkonná redakce

Hynek Cígler, Katedra psychologie FSS MU, Česko

Jaroslav Gottfried, Katedra psychologie, Fakulta sociálních studií MU

Redakční rada

Tomáš Urbánek, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i.

Ondřej Bezdíček, Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, 1. lékařská fakulta University Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Hynek Cígler, Katedra psychologie FSS MU, Česko

Daniel Dostál, Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

Miroslav Charvát, Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, Česko

Martin Chvál, Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Stanislav Ježek, Katedra psychologie, Fakulta sociálních studií MU

Jiří Kožený, Národní ústav duševního zdraví

Jan Mareš, Katedra psychologie, Pedagogická fakulta MU

prof. Jiří Mareš, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Karlova univerzita

Jan Širůček, Katedra psychologie, Fakulta sociálních studií MU

Externí recenzenti

Eva Rubínová

Vojtěch Kadlubiec, Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Lucie Viktorová, Česko

Marek Vranka

Karel Rečka

Vojtěch Viktorin

Jaroslav Gottfried

Martin Marko, Univerzita Komenského v Bratislave Filozofická Fakulta Katedra Psychológie

Luboš Brabenec

Dana Juhová

Martin Šmíra, Česko

Ivo Čermák

Lucia Gálová

Lenka Śamánková, Masarykova univerzita

Věrko Věra Kontríková, Masarykova univerzita

Jakub Chromec, CEITEC MU

Michal Jabůrek

Lenka Beláňová, Masarykova univerzita

Jakub Toman, Česko