Redakce

Výkonná redakce

 1. » Hynek Cígler, Katedra psychologie FSS MU, Česká republika
 2. » Jaroslav Gottfried, Katedra psychologie, Fakulta sociálních studií MU

Redakční rada

 1. » Tomáš Urbánek, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i.
 2. » Ondřej Bezdíček, Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, 1. lékařská fakulta University Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
 3. » Hynek Cígler, Katedra psychologie FSS MU, Česká republika
 4. » Daniel Dostál, Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
 5. » Miroslav Charvát, Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika
 6. » Martin Chvál, Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze
 7. » Stanislav Ježek, Katedra psychologie, Fakulta sociálních studií MU
 8. » Jiří Kožený, Národní ústav duševního zdraví
 9. » Jan Mareš, Katedra psychologie, Pedagogická fakulta MU
 10. » prof. Jiří Mareš, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Karlova univerzita
 11. » Jan Širůček, Katedra psychologie, Fakulta sociálních studií MU

Externí recenzenti

 1. » Martin Šmíra, Česká republika
 2. » Lucie Viktorová, Česká republika
 3. » Marek Vranka
 4. » Karel Rečka
 5. » Vojtěch Viktorin
 6. » Jaroslav Gottfried
 7. » Martin Marko, Univerzita Komenského v Bratislave Filozofická Fakulta Katedra Psychológie
 8. » Luboš Brabenec
 9. » Dana Juhová
 10. » Eva Rubínová
 11. » Ivo Čermák
 12. » Lucia Gálová
 13. » Lenka Śamánková, Masarykova univerzita
 14. » Věrko Věra Kontríková, Masarykova univerzita
 15. » Jakub Chromec, CEITEC MU
 16. » Michal Jabůrek
 17. » Lenka Beláňová, Masarykova univerzita
 18. » Jakub Toman, Česká republika
 19. » Vojtěch Kadlubiec, Právnická fakulta Masarykovy univerzity