Reakce TCC Online na recenzi Multifaktorového osobnostního profilu

01.04.2015

Vážení čtenáři Testfóra,

Po domluvě s panem Cíglerem bychom Vám chtěli poskytnout krátký komentář k recenzi naší metody Multifaktorový osobnostní profil.

Jednak bychom určitě chtěli poděkovat za perfektní spolupráci s panem Cíglerem i redakcí Testfóra. Stejně tak chceme poděkovat recenzentům za trpělivost a schovívavost, některé podklady jsme dodávali až během recenze, protože zatím nebyly standardně součástí manuálu.

Přestože recenze naší metody nedopadla ve všech oblastech zcela optimálně, jsme za ní určitě rádi. Bereme recenzi jako takový malý „audit“, oba recenzenti perfektně vypíchli všechny slabší oblasti naší metody, které rádi zlepšíme. Jsme rádi za externí pohled, protože k tomu už máme určitě po čase jistou slepotu. Změny již máme připravené a v nejbližší době se pustíme do sběru dat. Po zlepšení některých psychometrických ukazatelů, podrobněji popsané teorii i vývoji testu, rádi opět přihlásíme naši metodu k recenzi. Stejně tak bychom v budoucnu nechali projít recenzí i naše další metody. Z hlediska zlepšení kvality našeho dotazníku pro nás určitě bude výzvou například faktorová analýza, kvůli ipsativní formě dat a formátu odpovědí.

Věříme, že i přes ne zcela optimální výsledky recenze se podařilo našemu dotazníku obhájit jeho užitečnost a kvalitu, zvláště ve srovnání s některými recenzemi ostatních, již zavedených metod. Zároveň bychom chtěli určitě podpořit ostatní komerční společnosti, aby se recenzí účastnili a byla tak jasně známá kvalita používaných metod. Český psychodiagnostický trh potřebuje objektivní hodnocení jako sůl.

Doufáme, že (v souladu se závěry recenze paní Gálové) má náš dotazník potenciál zaplnit mezeru na trhu v testování osobnosti v personalistické praxi. Chceme jít cestou vývoje metody specifické přímo pro využití v personalistice a HR, spíše než cestou, kdy se dnes původně klinické metody používají v personalistice. Víme, že tato cesta je dlouhá a náročná, a jsme ji ochotni podstoupit, včetně kritického a objektivního zhodnocení odborné veřejnosti.

Ještě jednou bych chtěl poděkovat panu Cíglerovi i oběma recenzentům, a pokud budou mít čtenáři Testfóra jakékoli připomínky či dotazy k Multifaktorovému osobnostnímu profilu či jiným našim metodám, rádi je zodpovíme.

Za celý tým TCC Online,
Tomáš Sedloň