Erratum článku M. Marka: Využitie a zneužitie Cronbachovej alfy pri hodnotení psychodiagnostických nástrojov

03.01.2017

Na základě upozornění čtenáře ze dne 8. 12. 2016 zajistila výkonná redakce časopisu Testfórum postpublikační recenzní řízení článku M. Marka (2016) Využitie a zneužitie Cronbachovej alfy pri hodnotení psychodiagnostických nástrojov. Jeho výsledkem byl zejména závěr, že podobnost s článkem Schmitt (1996) je jen dílčí, a předložený text obsahuje spíše vlastní a nové myšlenky; dále byly ale konstatovány další citační nedostatky, zejména chybějící citované zdroje v seznamu použité literatury. Tento závěr byl schválen redakční radou časopisu 19. 12. 2016 a Martin Marko obratem dodal seznam provedených změn. Původní dokument, seznam změn (errata) a upravená verze jsou společně dostupné na http://dx.doi.org/10.5817/TF2016-7-90.

Hynek Cígler a Stanislav Ježek, 2. ledna 2017

Zdroje:

  • Marko, M. (2016). Využitie a zneužitie Cronbachovej alfy pri hodnotení psychodiagnostických nástrojov. Testfórum, 5(7), 99-107. doi:10.5817/TF2016-7-90.
  • Schmitt, N. (1996). Uses and abuses of coefficient alpha. Psychological Assessment, 8(4), 350–353. doi:10.1037/1040-3590.8.4.350