Časopis Testfórum hledá placené recenzenty!

17.10.2017

Hledáme recenzenty pro zajištění recenzí dle manuálu EFPA pro publikování v časopise Testfórum. Jde o recenze diagnostických metod používaných v systému vzdělávacího poradenství (PPP, SPC, školy atd.). Činnost bude honorována Národním ústavem pro vzdělávání!

Příkladem mohou být např. ACFS, SON-R, Vytváření příběhů, KIT, CARS 2, BRIEF a další metody publikované v poslední době. Recenze se musí řídit EFPA manuálem a zvyklostmi recenzí publikovaných v Testfóru (příklady zde), tedy obsahovat několik stran souvislého textu doplněného o formulář recenze dle EFPA. Recenze by měla odpovídat na otázky orientované na praktické použití, tedy pro jaké klienty je metoda vhodná a pro které naopak nemá valnou informační hodnotu; zda je manuál dost informativní ohledně praxe testování a možností interpretace v poradenské/klinické populace; jaký je poměr cena (čas)/výkon (informace). A konečně, jaké další dostupné studie, články, diplomky ukazují na kvality metody?

Podmínky na recenzenta:

  • Praktická zkušenost s administrací testu.
  • Dostatečné psychometrické schopnosti pro posouzení důkazů validity, reliability, kvality norem atd.
  • Možnost dohledat externí empirické důkazy validity/reliability/atd. v odborných publikacích.

Jedna recenze bude dle rozsahu metody a recenze honorována v rozsahu 5-15 tisíc Kč. Protože je evidentní, že jediný člověk nemusí obsáhnout praktické zkušenosti s použitím testu a zároveň potřebné psychometrické znalosti, recenze může vzniknout za spolupráce dvou různých osob. V případě zájmu nás kontaktujte na e-mailu redakce@testforum.cz.