Stav české psychologické diagnostiky a evropský model recenze testu

Roč.1,č.1(2010)

Abstrakt
Článek se věnuje několika problematickým otázkám české psychodiagnostiky, zejména problémům při standardizaci metod. Nabízí Evropský model recenze testu jako nástroj pro řešení těchto problémů – recenze jednotlivých metod provedené podle tohoto modelu jako východiska pro diskusi a následné zlepšování problematických stránek těchto metod.
Reference
American Educational Research Association, American Psychological Association, National Council on Measurement in Education (2001). Standardy pro pedagogické a psychologické testování. Praha: Testcentrum.

European Federation of Psychologists' Associations (2009). Model recenze podle EFPA pro popis a hodnocení psychologických testů. Formulář recenze testu a poznámky pro recenzenty, Verze 3.41. Testfórum, 0. Dostupný z WWW: <http://www.testforum.cz/>.

Říčan, P. (1977). Úvod do psychometrie. Bratislava: Psychodiagnostické a didaktické testy.

Urbánek, T., Denglerová, D., Širůček, J. (v tisku). Psychometrika. Portál.

Urbánek, T. (2009). Stálá komise pro testy a testování při EFPA. In Heller, D.; Charvát, M.; Sobotková, I. (Eds.), Psychologické dny 2008: Já & my a oni. Brno: FSpS MU a ČMPS, 2009, 1-8.
Metriky

0

Crossref logo

0


921

Views

522

PDF views