Nejpoužívanější psychodiagnostické metody v České republice

Tomáš Urbánek

Abstrakt

Cílem článku je stručné srovnání výsledků dvou výzkumů o psychodiagnostických metodách používaných v České republice. Zatímco výzkum prováděný v letech 2001-2003 (Svoboda et al., 2004) se pokoušel zmapovat všechny používané metody, průzkum provedený v roce 2009 se týkal spíše názorů uživatelů psychodiagnostických metod na různé aspekty testování a položka dotazující se na tři psychodiagnostické metody nejvíce používané respondentem byla víceméně doplňková. Z toho vyplývají i rozdíly ve výsledcích obou výzkumů. Chápeme je jako východisko pro recenzování psychodiagnostických metod.

Bibliografická citace

Urbánek, T. (2012). Nejpoužívanější psychodiagnostické metody v České republice. TESTFÓRUM, 1(1), 6-9. doi:https://doi.org/10.5817/TF2010-1-3

Plný Text:

https://doi.org/10.5817/TF2010-1-3


Crossref Cited-by (3)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Editorial 12. čísla
Hynek Cígler
TESTFÓRUM  ročník: 7,  číslo: 12,  rok: 2019  
https://doi.org/10.5817/TF2019-12-12253

2. České normativní skóry Beckovy škály depresivity: metaanalýza
Jaroslav Gottfried
TESTFÓRUM  ročník: 7,  číslo: 12,  první strana: 30,  rok: 2019  
https://doi.org/10.5817/TF2019-12-12246

3. FIRO-B: Recenze metody
Alexandra Pospíšilová, Andrea Sandanusová
TESTFÓRUM  ročník: 8,  číslo: 13,  první strana: 1,  rok: 2020  
https://doi.org/10.5817/TF2020-13-14050