Nejpoužívanější psychodiagnostické metody v České republice

Roč.1,č.1(2010)

Abstrakt
Cílem článku je stručné srovnání výsledků dvou výzkumů o psychodiagnostických metodách používaných v České republice. Zatímco výzkum prováděný v letech 2001-2003 (Svoboda et al., 2004) se pokoušel zmapovat všechny používané metody, průzkum provedený v roce 2009 se týkal spíše názorů uživatelů psychodiagnostických metod na různé aspekty testování a položka dotazující se na tři psychodiagnostické metody nejvíce používané respondentem byla víceméně doplňková. Z toho vyplývají i rozdíly ve výsledcích obou výzkumů. Chápeme je jako východisko pro recenzování psychodiagnostických metod.
Reference
Svoboda, M., Řehan, V., Vtípil, Z., Klimusová, H., Humpolíček, P., Urbánek, T., Kohoutek, T. (2004). Aplikovaná psychodiagnostika v České republice. Brno: MSD, s.r.o.

Urbánek, T. (2009). Stálá komise pro testy a testování při EFPA. In Heller, D.; Charvát, M.; Sobotková, I. (Eds.), Psychologické dny 2008: Já & my a oni. Brno: FSpS MU a ČMPS.
Metriky

0


1187

Views

743

PDF views