Nejpoužívanější psychodiagnostické metody v České republice

Tomáš Urbánek

Abstrakt

Cílem článku je stručné srovnání výsledků dvou výzkumů o psychodiagnostických metodách používaných v České republice. Zatímco výzkum prováděný v letech 2001-2003 (Svoboda et al., 2004) se pokoušel zmapovat všechny používané metody, průzkum provedený v roce 2009 se týkal spíše názorů uživatelů psychodiagnostických metod na různé aspekty testování a položka dotazující se na tři psychodiagnostické metody nejvíce používané respondentem byla víceméně doplňková. Z toho vyplývají i rozdíly ve výsledcích obou výzkumů. Chápeme je jako východisko pro recenzování psychodiagnostických metod.

Bibliografická citace

Urbánek, T. (2012). Nejpoužívanější psychodiagnostické metody v České republice. TESTFÓRUM, 1(1), 6-9. doi:http://dx.doi.org/10.5817/TF2010-1-3

Plný Text:

https://doi.org/10.5817/TF2010-1-3