Hodnocení kvality psychodiagnostických metod ve světě a u nás

č.2(2013)

Abstrakt
Události posledních let nás přesvědčují, že už i v České republice začíná být kvalita psychodiagnostických metod tématem, které přesahuje hranice úzce odborných debat. Rozsudek Velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva ze dne 13. listopadu 2007 ve věci č. 57325/00 – D. H. a ostatní proti České republice (je v plném znění k dispozici např. na webu MŠMT) a odborné i laické debaty týkající se problematických metod (emblematickým příkladem jsou tzv. Barvy života) a jejich užití jsou jen vrcholkem ledovce problémů, se kterými se psychodiagnostika u nás potýká. Protože díky svému působení v Board of Assessment EFPA mám jisté povědomí o tom, jak se k těmto otázkám přistupuje v zahraničí, rozhodl jsem se o ně podělit a připojit několik vlastních úvah, kterými se již delší dobu zaobírám.
Reference
Urbánek, T. (2009). Stálá komise pro testy a testování při EFPA. In Heller, D.; Charvát, M.; Sobotková, I. (Eds.), Psychologické dny 2008: Já & my a oni. Brno: FSpS MU a ČMPS, 2009, 1-8.
Metriky

0

Crossref logo

0


285

Views

174

PDF views