Jak začít s Teorií odpovědi na položku? S pomocí knihy Applying The Rasch Model: Fundamental Measurement in the Human Sciences

č.3(2014)

Abstrakt
Teorie odpovědi na položku (Item Response Theory, IRT) je souhrnné označení pro moderní psychometrické postupy, které již nejsou výhradní doménou tzv. výkonových testů. Ačkoliv v zahraničí jde o značně rozšířený přístup, v České republice jsou zatím metody standardizované prostřednictvím IRT jen ojedinělými pokusy. Přitom využití IRT neklade zvláštní nároky ani na psychometrika při tvorbě testu, ani na psychologa interpretujícího výsledky – spíše naopak. Za touto situaci možná stojí nedostatek domácích textů, které by v krátkosti představily základní výhody a možnosti IRT v podobě srozumitelné pro běžného psychologa bez zvláštního statistického vzdělání. Proto nabízím recenzi na knihu autorů Bonda a Foxové „Applying the Rasch Model: Fundamental Measurement in Human Sciences“ (2001; 2007), která o těchto tématech pojednává velmi přístupnou formou.
Metriky

0

Crossref logo

0


252

Views

256

PDF views