Bostonský kvalitatívny skórovací systém vyhodnocovania Reyovho-Osterriethovho testu komplexnej figúry v diagnostike kognitívneho deficitu

Michal Šmotek, Miriam Slavkovská

Abstrakt

Cieľom článku je predstaviť u nás doposiaľ neznámy Bostonský kvalitatívny skórovací systém pre Reyov-Osterriethov test komplexnej figúry a možnosti jeho využitia v neuropsychologickej diagnostike kognitívneho deficitu.

Bibliografická citace

Šmotek, M., & Slavkovská, M. (2014). Bostonský kvalitatívny skórovací systém vyhodnocovania Reyovho-Osterriethovho testu komplexnej figúry v diagnostike kognitívneho deficitu. TESTFÓRUM, 3(4), 4-13. doi:https://doi.org/10.5817/TF2014-4-20

Klíčová slova

kogitívny deficit; neuropsychologická diagnostika; Reyov-Osterriethov test komplexnej figúry

Plný Text:

https://doi.org/10.5817/TF2014-4-20