Dotazník rodičovského přijetí a odmítnutí/kontroly: Recenze metody

Lenka Lacinová

Abstrakt

Jedná se o nástroj s uspokojivými psychometrickými vlastnostmi, s jednoduchým způsobem administrace a vyhodnocování. Interpretace výsledků se může opírat o dobře propracované teoretické zázemí, což lze považovat za jednu z nejsilnějších stránek tohoto nástroje z hlediska použitelnosti jak ve výzkumu, tak v psychologické praxi. Adekvátní využití tohoto nástroje předpokládá standardní vzdělání v oboru psychologie a výhodou je jistá zkušenost z práce v oblasti dětského, rodinného či výchovného poradenství/terapie.

Plný Text:

https://doi.org/10.5817/TF2014-4-22