Dotazník rodičovského přijetí a odmítnutí/kontroly: Recenze metody

Ondřej Bouša

Abstrakt

Z teoretického hlediska se jedná o velmi dobře zakotvený nástroj, z metodologického hlediska je aktuálně akceptovatelný s některými výhradami. I přes ně je možné dle mého mínění využívat nástroj nejen výzkumně, ale také v psychologické praxi. Nástroj by měl být aplikován spíše zkušenými psychology, tj. odborníky s ukončeným formálním vzděláním v oboru psychologie a jistou zkušeností s prací s rodinnými systémy.

Bibliografická citace

Bouša, O. (2014). Dotazník rodičovského přijetí a odmítnutí/kontroly: Recenze metody. TESTFÓRUM, 3(4), 18-21. doi:https://doi.org/10.5817/TF2014-4-23

Plný Text:

https://doi.org/10.5817/TF2014-4-23