Rey-Osterriethova komplexní figura: Recenze metody

č.4(2014)

Abstrakt

Rey-Osterriethova komplexní figura (TKF) je specifický nástroj v tom, že měří více kognitivních funkcí najednou. Je proto obtížné často rozpoznat, o čem zhoršený výkon v TKF vypovídá. Mnoho studií však ukázalo, že TKF poskytuje užitečné informace, zejména při neuropsychologické diagnostice, ale také v oblasti psychologie výchovy a vzdělávání či klinické psychologii. Užitečnost TKF dokládá i poměrně slušný výčet výzkumů v příručce, které ukazují na její užitečnost pro různé diagnostické skupiny. Avšak doporučuji tento nástroj používat vždy společně s jinými diagnostickými metodami.
K tomu, aby TKF mohl být kvalitnějším diagnostickým nástrojem v českém prostředí, by bylo potřeba vytvořit kvalitnější manuál, protože ten současný má několik nedostatků. Za prvé je třeba lépe standardizovat skórovací kritéria tak, aby byl ponechán co nejmenší prostor ke zkreslení ze strany hodnotitele. K tomu by bylo vhodné tato kritéria lépe specifikovat a doplnit názornými grafickými příklady pro snadnější hodnocení. Poté by bylo vhodné vypracovat nové normy pro děti i dospělé. V současné době je tento diagnostický nástroj v českém prostředí použitelný spíše s jistým varováním, což dokazuje i to, že v praxi často dochází spíše k posouzení výsledků TKF na základě zkušeností hodnotitele než na základě současných norem. Příručka by si zasloužila také kapitolu o validitě a reliabilitě a kvalitnější informace o výzkumech zaměřených na TKF, kterých bylo provedeno mnohem vice, než je v příručce uvedeno. Co nelze upřít tomuto nástroji, je jeho velmi jednoduchá a rychlá administrace a také nízké náklady.

Metriky

0

Crossref logo

0


5181

Views

1495

PDF views