Bochumský osobnostní dotazník: Recenze metody

Jan Kuba

Abstrakt

BIP je v současné verzi metodou, která v rukou zkušeného administrátora poskytuje užitečné informace širokému spektru respondentů. Lze doporučit, aby byl administrátorem nejen psycholog, ale psycholog s relevantní praxí v organizační psychologii, vlastní konzultantskou či poradenskou praxí, což mu umožní při interpretaci a tvorbě závěrečné zprávy poskytnout respondentovi informace s dostatečnou přidanou hodnotou.

Bibliografická citace

Kuba, J. (2014). Bochumský osobnostní dotazník: Recenze metody. TESTFÓRUM, 3(4), 27-30. doi:https://doi.org/10.5817/TF2014-4-25

Plný Text:

https://doi.org/10.5817/TF2014-4-25