Diagnostika struktury matematických schopností (DISMAS): Recenze metody

Sylva Hönigová

Abstrakt

Test poskytuje kvalitní obraz rozvoje matematických schopností v jejich celku a struktuře u věkové skupiny mladšího školního věku, s možným použitím pro děti předškolní a děti staršího školního věku s obtížemi v matematice. Umožňuje identifikovat a lokalizovat obtíže. Na základě takto provedené diagnostiky je možné vytvoření přesně cíleného programu rozvoje dílčích schopností v oblastech, ve kterých vývoj nepostupuje. U dětí předškolního věku je test dobře využitelný k diagnostice školní zralosti a připravenosti. Rovněž umožňuje diagnostiku dílčího mimořádného nadání či akcelerace v oblasti matematických schopností u dětí předškolního věku a v období počátku školní docházky, opět s lokalizací oblastí akcelerovaného vývoje a případných slabších stránek u nerovnoměrného vývoje matematických dovedností. V této souvislosti je výhodou testu možnost využití pouze některých částí v závislosti na věku, především ke kvalitativní analýze.

Bibliografická citace

Hönigová, S. (2014). Diagnostika struktury matematických schopností (DISMAS): Recenze metody. TESTFÓRUM, 3(4), 58-64. doi:https://doi.org/10.5817/TF2014-4-29

Plný Text:

https://doi.org/10.5817/TF2014-4-29