Diagnostika struktury matematických schopností (DISMAS): Recenze metody

č.4(2014)

Abstrakt

Test poskytuje kvalitní obraz rozvoje matematických schopností v jejich celku a struktuře u věkové skupiny mladšího školního věku, s možným použitím pro děti předškolní a děti staršího školního věku s obtížemi v matematice. Umožňuje identifikovat a lokalizovat obtíže. Na základě takto provedené diagnostiky je možné vytvoření přesně cíleného programu rozvoje dílčích schopností v oblastech, ve kterých vývoj nepostupuje. U dětí předškolního věku je test dobře využitelný k diagnostice školní zralosti a připravenosti. Rovněž umožňuje diagnostiku dílčího mimořádného nadání či akcelerace v oblasti matematických schopností u dětí předškolního věku a v období počátku školní docházky, opět s lokalizací oblastí akcelerovaného vývoje a případných slabších stránek u nerovnoměrného vývoje matematických dovedností. V této souvislosti je výhodou testu možnost využití pouze některých částí v závislosti na věku, především ke kvalitativní analýze.

Metriky

0

Crossref logo

0


590

Views

359

PDF views