Inteligenční a vývojová škála pro děti ve věku 5–10 let (IDS): Recenze metody

č.4(2014)

Abstrakt

Metodu lze jednoznačně doporučit pro využití v poradenské i klinické praxi při práci s dětskými klienty. Jejím prostřednictvím lze získat diagnosticky cenná data pro diferenciální diagnostiku při stanovování různorodých vývojových poruch, pro sledování vývoje dětí, určení profilu jejich kognitivních funkcí i některých osobnostních charakteristik, vymezení silných a slabých stránek a navržení vhodného dalšího postupu výchovné a vzdělávací práce s dětmi.

Metriky

0

0


1653

Views

1399

PDF views