Škály na měření úzkosti a úzkostlivosti dětí - revize (ŠAD-R): Recenze metody

č.4(2014)

Abstrakt

Test Škály na měření úzkosti a úzkostlivosti dětí – revize (ŠAD-R) představuje kvalitní psychodiagnostický nástroj, který může být účinnou pomocí v poradenské praxi i při screeningu úzkostných poruch, které již spadají do oblasti psychopatologie. Největší přednost tohoto nástroje spočívá v dualitě pojetí úzkosti jako stavu a stabilnějšího osobnostního rysu. Díky tomu je možné komplexně zmapovat úzkostné prožívání jedince včetně konkrétních projevů úzkosti. Test se dá jednoduše a rychle administrovat i vyhodnotit a je pro uživatele jasně a srozumitelně formulován. Jedinou chybějící částí je doporučení autorů, jak s výsledky testu dále pracovat a jakým způsobem o nich komunikovat s dítětem, resp. jeho rodiči.

Reference
Bowlby, J. (1969). Attachment. Attachment and Loss. Vol. I. London: Hogarth.

Castaneda, A., McCandless, B. R., & Palermo, D. S. (1956). The children’s form of the manifest anxiety scale. Child Development, 27, pp. 317–326.

Fischer, J. & Gjuričová, Š. (1974). Škála zjevné úzkosti pro děti. Bratislava: Psychodiagnostické a didaktické testy.

Müllner, J., Ruisel, I., & Farkaš, G. (1983). Škály na meranie úzkosti a úzkostlivosti u detí. Bratislava: Psychodiagnostické a didaktické testy.

Spielberger, C. D. (1973). State-Trait Anxiety Inventory for Children (STAIC). Mind Garden.
Metriky

0

Crossref logo

0


977

Views

1574

PDF views