Test pozornosti d2: Recenze metody

č.5(2015)

Abstrakt

Test pozornosti d2 je test s dlhou históriou hlavne v európskom priestore pričom nasadá na dlhú tradíciu hodnotenia perceptuálnej rýchlosti a pozornosti. Po uvážení všetkých obmedzení ktoré boli prezentované vyššie je na každom praktikovi či sa test rozhodne použiť alebo nie. Závisí to od konkrétnej situácie, zákazky či napríklad možností. d2 Test pozornosti je možné administrovať v rámci klinickej psychológie ako súčasť batérie testov skúmajúcich kognitívne schopnosti, ako súčasť neuropsychologického vyšetrenia či v rámci dopravne-psychologického vyšetrenia. V každom prípade je vhodný ďalší výskum objasňujúci jeho možné súvislosti s inými konštruktmi či testami.

Reference
Ackerman, P.L., Cianciolo, A.T. (2000). Cognitive, perceptual speed and psychomotor determinations of individual differences during skill acquisition. Journal of Experimental Psychology, 6, 259-290.

Brickenkamp, R., Zillmer, E. (1998). D2 – Test of attention. Seatle: Hogrefe & Huber.

Brickenkamp, R., Zillmer, Balcar, K. (2000). d2 test pozornosti: Praha: Hogrefe- Testcentrum s.r.o.

Engle, R. W., Kane, M. J., Tuholski, S. W. (1999a). Individual differences in working memory capacity and what they tell us about controlled attention, general fluid intelligence and functions of the prefrontal cortex. In A. Miyake, P. Shah, (Eds.), Models of working memory (s. 102-134). Cambridge: Cambridge University Press.

Ross, R.M. (2005). The D2 Test of Attention: An Examination of Age, Gender and Cross-cultural Indices. Chicago: Argosy University
Metriky

0


938

Views

865

PDF views