Dotazník volby povolání a plánování profesní kariéry: Recenze metody

č.5(2015)

Abstrakt

Dotazník volby povolání a plánování profesní kariéry (Self-Directed Search) je jako takový kvalitním nástrojem pro plánování profesní kariéry, jedná se o uživatelsky příjemnou metodu s širokým spektrem použití. Adekvátní užití metody nepředpokládá žádné zvláštní vzdělání, testovaná osoba si jej administruje samostatně, výhodou je pak následná konzultace s odborníkem. Vhodné je doplnit diagnostiku jiným diagnostickým nástrojem a zamezit tak možným zkreslením plynoucím z nepřiměřeného sebehodnocení.

Používání první české verze dotazníku však k praktickému využití nelze doporučit. Hlavním nedostatkem je nedostatečná adaptace metody na naše kulturní prostředí, absence standardizace a po dvaceti letech od vydání i zastaralost. Pro možnost jejího využívání v ČR by bylo nezbytné vytvořit druhé přepracované vydání.
Reference
Evers, A., Muñiz, J., Hagemeister, C., HstmæLingen, A., Lindley, P., Sjöberg, A., & Bartram, D. (2013). Assessing the quality of tests: Revision of the EFPA review model. Psicothema, 25(3), 283-291.

Foutch, H., McHugh, E. R., Bertoch, S. C., & Reardon, R. C. (2013). Creating and Using a Database on Holland’s Theory and Practical Tools. Journal of Career Assessment 22(1), 188–202. doi: 10.1177/1069072713492947.

Holland, J. L., & Messer, M. A. (2013a). Self-Directed Search (SDS) Form R: Assessment Booklet (5th ed.). Lutz, FL: PAR.

Holland, J. L., & Messer, M. A. (2013b). Self-Directed Search (SDS) Professional Manual (5th ed.). Lutz, FL: PAR.

Holland, J. L., Messer, M. A., & PAR Staff. (2013). Self-Directed Search (SDS) Occupations Finder (5th ed.). Lutz, FL: PAR.

Jörin, S., Stoll, F., Bergmann, Ch., & Eder, F. (2003). Dotazník volby povolání a plánování profesní kariéry (Hoskovcová, S., trans.). Praha: Testcentrum.
Metriky

0

Crossref logo

0


835

Views

1857

PDF views