Představení Clinical Assessment scales for the Elderly

Tamara Kunčarová, Anna Karásková

Abstrakt

Metoda Clinical Assessment Scales for the Elderly (CASE, Klinická škála pro starší populaci) se jeví jako nástroj, který by bylo možné adaptovat z amerického do českého prostředí za účelem přesnějšího a jednoduššího měření psychopatologie u starších osob. Má potenciál doplnit stávající klinické nástroje a rozšířit tak možnosti diagnostiky, stejně jako ji učinit efektivnější. Je proto na místě přemýšlet o výzkumu možností využití CASE u nás. V následujícím textu tuto metodu popíšeme a představíme její klady a zápory.

Bibliografická citace

Kunčarová, T., & Karásková, A. (2015). Představení Clinical Assessment scales for the Elderly. TESTFÓRUM, 4(5), strany 36-41. doi:https://doi.org/10.5817/TF2015-5-38

Klíčová slova

Clinical Assessment Scales for the Elderly; CASE; psychopatologie

Plný Text:

https://doi.org/10.5817/TF2015-5-38