Cognistat: Recenze metody

Adéla Tofflová

Abstrakt

Na Cognistat jako měřicí nástroj je možné nahlížet ze dvou úhlů; jako na funkční test kognitivních deficitů, nebo nevhodný test s nedostatečnými psychometrickými základy. Teoretické nedostatky testu jistě nelze přehlížet, ale pokud je metoda použita pouze pro zhodnocení aktuálního stavu, například jedince s poraněním hlavy, může odborníkovi pomoci rychle určit případné problematické oblasti. Cognistat je tedy třeba používat jako rychlou skríningovou metodu a ani zkušený odborník by neměl považovat testové výsledky za jednoznačně určující. Vždy se jedná pouze o odhalení slabin jedince a následný postup by měl zahrnovat další, specializované metody.

Cognistat je však metodou relativně finančně náročnou a v České republice jsou používány skríningové testy, které jsou, nejen, cenově dostupnější (např. Addenbrookský kognitivní test nebo Montrealský kognitivní test). Bylo by tedy v zájmu autorů české verze se snažit poskytnout něco víc.

Bibliografická citace

Tofflová, A. (2015). Cognistat: Recenze metody. TESTFÓRUM, 4(5), strany 42-47. doi:https://doi.org/10.5817/TF2015-5-39

Plný Text:

https://doi.org/10.5817/TF2015-5-39