Multifaktorový osobnostní profil: Recenze metody

č.5(2015)

Abstrakt

Inventář MOP je zajímavým pokusem vytvořit rychlý, atraktivní a snadno administrovatelný nástroj k posouzení osobnostních vlastností zaměstnanců či uchazečů a zaměstnání. Tohoto cíle se bohužel nepodařilo plně dosáhnout. Nedostatky testu pramení zejména z jeho nejistého navázání na psychologické teorie, což vede k špatnému vymezení škál a jejich ukotvení v položkách, a nakonec se promítá do neuspokojivých psychometrických vlastností.

Kvalita metody nenaplňuje požadavky kladené na psychodiagnostické testy k posouzení vlastnosti jedince, zejména pak v situacích s velkým dopadem (např. preselekce uchazečů o zaměstnání). Přesnost jednotlivých škál výrazně kolísá od obstojné úrovně až po těžko akceptovatelnou. Předností metody je její atraktivní zpracování a vysoká uživatelská přátelskost. Lze říct, že forma výrazně převažuje nad obsahem, což předurčuje možnou uplatnitelnost testu.

 

Metriky

0


258

Views

420

PDF views