Možné souvislosti mezi blízkými vztahy vysokoškolských studentů, vnímáním stresu a používáním copingových strategií

č.6(2015)

Abstrakt

Výzkumná studie mapovala vztahy mezi citovou vazbou v mladé dospělosti, stresem a jeho zvládáním. Konkrétním cílem práce bylo prověřit souvislost mezi vyhýbavostí/úzkostností v citové vazbě, repertoárem copingových strategií a vnímáním stresu. Dále byl prozkoumán i vztah citové vazby a flexibility ve zvládání stresu. Sledovanou populací byli vysokoškolští studenti ve věku 19–30 let, výzkumný soubor tvořilo 417 respondentů. Výzkum byl realizován pomocí Dotazníku struktury vztahů (ECR-RS, Fraley et al., 2011), Škály flexibility ve zvládání stresu (CFS; Kato, 2012) a vlastní metody, která se sestávala ze 6 vinět popisujících stresové situace. Pomocí regresních analýz byl potvrzen pozitivní vztah mezi mírou vyhýbavost ve vztahu k rodičům a rozsahem repertoáru copingových strategií a negativní vztah mezi mírou vyhýbavosti ve vztahu k otci a využíváním adaptivního copingu jako složky copingové flexibility. V rámci mediačních analýz se nepodařilo prokázat, že je repertoár copingových strategií mediátorem vztahu mezi citovou vazbou a vnímáním stresu.

 

The aim of the empirical study was to determine whether anxiety/avoidance with mother, father and partner is related to coping strategies repertoire and to coping flexibility. Another aim was to determine whether the coping strategies repertoire mediate the relationship between attachment in adulthood and stress appraisal. The research sample included 417 college students from 19 to 30 years old. Coping strategy repertoire and stress appraisal were assessed by personally-designed set of vignettes. Coping flexibility was measured by Coping Flexibility Scale (Kato, 2012) and attachment was assessed by Relationship Structures Questionnaire (ECR-RS; Fraley et al., 2011). Regression analysis discovered the positive relationship between avoidance with parents and coping strategies repertoire and negative relationship between avoidance with father and adaptive coping. Coping strategies repertoire did not mediate the relationship between attachment in adulthood and stress appraisal.


Klíčová slova:
citová vazba v dospělosti; úzkostnost; vyhýbavost; vnímání stresu; coping; attachment in adulthood; anxiety; avoidance; stress appraisal
Reference
Ainsworth, M. D., & Bowlby, J. (1991). An ethological approach to personality development. American Psychologist, 46(4), 333-341.

Alexandrov, E. O., Cowan, P. A., & Cowan, C. P. (2005). Couple attachment and the quality of marital relationships: method and concept in the validation of the new couple attachment interview and coding system. Attachment and Human Development, 7(2), 123-152.

Bakermans-Kranenburg, M. J., & van IJzendoorn, M. H. (2009). The first 10,000 Adult Attachment Interviews: distributions of adult attachment representations in clinical and non-clinical groups. Attachment & Human Development, 11(3), 223-263, DOI: 10.1080/14616730902814762

Behringer, J. (August, 2011). Representations of Past and Current Attachment Relationships as Predictors of Emotional Experience and Emotion Regulation Strategies in Patients Presenting with Burnout Syndrome. Paper presented on 5th biennial International Attachment Conference: Attachment - the importance of intimate relationships from the cradle to the grave. Oslo, Norway.

Behringer, J., Reiner, I., & Spangler, G. (2011). Maternal representations of past and current attachment relationships, and emotional experience across the transition to motherhood: a longitudinal study. Journal of Family Psychology, 25(2), 210-219. doi: 10.1037/a0023083.

Cassidy, J., & Shaver, P. R. (2008). Handbook of attachment: Theory, research, and clinical applications (2nd ed.). New York: Guilford Press.

Crowell, J. A., & Owens, G. (1996). Current Relationship Interview and scoring system. Unpublished manuscript, State University of New York at Stony Brook.

Crowell, J. A. & Treboux, D. (1995) A review of adult attachment measures: Implications for theory and research. Social Development, 4, 294-327.

Crowell, J. A., Treboux, D., & Watters, E. (2002). Stability of attachment representations: The transition to marriage. Developmental Psychology, 38(4), 467–479.

Grice, H. P. (1975). Logic and conversation. In P. Cole, & J. L. Morgan (Eds.), Speech Acts (41 – 58). New York: Academic Press.

Hazan, C., & Shaver, P. R. (1987). Romantic love conceptualized as an attachment process. Journal of Personality and Social Psychology, 52, 511–524.

Hesse, E. (1999). The Adult Attachment Interview: Historical and current perspectives. In J. Cassidy & P. R. Shaver (Eds.), Handbook of attachment: Theory, research, and clinical applications (pp. 395–433). New York: Guilford Press.

Ledvinová, M. (2014). Citová vazba v současném partnerském vztahu u klientek azylových domů pro matky s dětmi. Nepublikovaná diplomová práce. Praha: FF UK.

Main, M., & Goldwyn, R. (1998). Adult Attachment Rating and Classification Systems (Version 6.0). Unpublished manuscript, University of California, Berkeley.

Ravitz, P., Maunder, R., Hunter, J., Sthankiya, B., & Lancee, W. (2010). Adult attachment measures: A 25-year review. Journal of Psychosomatic Research, 69, 419–432.

Roisman,G. I., Holland,A., Fortuna, K., Fraley, R. Ch., Clausell, E., & Clarke, A. (2007). The Adult Attachment Interview and Self-Reports of Attachment Style: An Empirical Rapprochement. Journal of Personality and Social Psychology, 92(4), 678–697.

Solomon, J., & George, C. (2008). The measurement of attachment security and related constructs in infancy and early childhood. In J. Cassidy & P. R. Shaver (Eds.), Handbook of attachment: Theory, research, and clinical applications (pp. 383–415). New York: Guilford Press.

Treboux, D., Crowell, J. A., & Watters, E. (2004). When “new” meets “old”: Configurations of adult attachment representations and their implications for marital functioning. Developmental Psychology, 40(2), 295–314.
Metriky

0


328

Views

237

PDF views