Citová vazba v partnerských vztazích: Current Relationship Interview

Lenka Lacinová

Abstrakt

Příspěvek představuje jednu z rozhovorových metod k zjišťování citové vazby v partnerských vztazích dospělých Current Relationship Interview a možnosti jejího využití ve výzkumu a psychologické praxi.

 

Contribution describes one of the interview methods for romantic adult attachment measuring and possibilities of its use in research and clinical context.

Klíčová slova

itová vazba v partnerských vztazích; Rozhovor o současném vztahu; RSV; Romantic attachment; Current Relationship Interview; CRI

Plný Text:

https://doi.org/10.5817/TF2015-6-84