Test cesty: Recenze metody

č.6(2015)

Abstrakt

Test cesty je z mého pohledu při základním klinickém neuropsychologickém vyšetření velmi dobře použitelný. A to především pro diagnostiku přítomnosti nebo nepřítomnosti patologie v rámci celkového neurologického fungování. Na základě předložených výsledků nedoporučuji metodu používat pro konkrétnější diagnostiku typu poruchy. Na metodu však lze navázat další vyšetření, která konkrétnější diagnostiku zajistí. Ostatně sama metoda je často součástí komplexnější baterie vyšetření. I přes poměrně dobré hodnoty reliability, senzitivity i specificity, které splňují nároky na takovéto klinické vyšetření, je nutné si být vědom případné chyby, a výsledný skór posoudit i na základě dalších vyšetření a vlastního pozorování.

Reference
Bezdicek, O., Motak, L., Axelrod, B. N., Preiss, M., Nikolai, T., et al. (2012). Czech Version of the Trail Making Test. Archives of Clinical Neuropsychology, 27, pp. 906-914. Oxford: Oxford University Press.

D’Elia, L. F., Satz, P., Uchiyama, C. L., & White, T. (1996). Color Trails Test. Odessa, Fl.: PAR.

Dobbs, B. M., & Shergill, S. S. (2013). How effective is the Trail Making Test (Parts A and B) in identifying cognitively impaired drivers?. Age And Ageing, 42(5), 577-581. doi:10.1093/ageing/aft073

Fernández, A. L., & Marcopulos, B. A. (2008). A comparison of normative data for the Trail Making Test from several countries: equivalence of norms and considerations for interpretation. Scandinavian Journal Of Psychology, 49(3), 239-246. doi:10.1111/j.1467-9450.2008.00637.x

Preiss, M, & Preiss, J. (2006). Test cesty. Brno: Psychodiagnostika s.r.o.

Preiss, M, & Panamá, J. (1995). Screeningová zkouška organicity. Československá psychologie, 39(5), 444-448.

Ramlall, S., Chipps, J., Bhigjee, A. I., & Pillay, B. J. (2014). Sensitivity and specificity of neuropsychological tests for dementia and mild cognitive impairment in a sample of residential elderly in South Africa. South African Journal Of Psychiatry, 20(4), 153-159. doi:10.7196/SAJP.558

Thompson, N. (2003). Comprehensive Trail-Making Test. In B. S. Plake, J. C. Impara, & R. A. Spies (Eds.), The fifteenth mental measurements yearbook. Retrieved from the Buros Institute's Test Reviews Online website: http://www.buros.org/

Tombaugh, T. N. (2004). Trail Making Test A and B: Normative data stratified by age and education. Archives of Clinical Neuropsychology, 19, pp. 203-214. Oxford: Oxford University Press.
Metriky

0


632

Views

1550

PDF views