Dotazník výkonové motivace : Recenze metody

č.7(2016)

Abstrakt

Vzhľadom k vážnym nedostatkom D-M-V nie je možné využiť ako diagnostickú metódu ani pri orientačnom stanovení výkonovej motivácie.


Klíčová slova:
recenze testu; EFPA
Reference
Atkinson, J. W., Raynor, J. O. (1974). Motivation and Achievement. New York.

Leary, M. R., Hoyle, R. H. (2009). Handbook of Individual Differences in Social Behavior. The Guilford Press: London.

Pardel, T., Maršálová, L, Hrabovská, A. (1991). Dotazník motivácie výkonu. Bratislava: Psychodiagnostika.
Metriky

0

Crossref logo

0


555

Views

1085

PDF views