Dotazník výkonové motivace : Recenze metody

Kristína Mitterová

Abstrakt

Vzhľadom k vážnym nedostatkom D-M-V nie je možné využiť ako diagnostickú metódu ani pri orientačnom stanovení výkonovej motivácie.

Klíčová slova

recenze testu; EFPA

Plný Text:

https://doi.org/10.5817/TF2016-7-107