SCATE (Scio Computer Adaptive Test) Nová role testu

č.7(2016)

Abstrakt

Adaptivní testování na počítačích podporuje individualizaci, zajímavé a interaktivní typy úloh a výsledky mohou být použity k vytvoření učebního plánu na míru. Scio přistoupilo k vývoji adaptivních testů v roce 2011. Adaptivní test z anglického jazyka byl jedním z prvních. Úkolem bylo vytvořit množství úloh, které pokrývají všechny úrovně CEFR. Navíc jsme vytvářeli i úlohy pro úplné začátečníky, jež jsme označili úrovní A0. Úlohy byly zařazeny do kategorií a byly pilotovány na několika stovkách lidí, u kterých byla prokázána úroveň angličtiny (čerství držitelé certifikátů např. FCE, CAE, TOEFL). Test pak předkládá každému testovanému úlohy, které co nejvíce korespondují s jeho úrovní angličtiny. Základní princip je dát testovanému co nejtěžší úlohu, kterou je ještě schopen vyřešit. Na začátku dostane několik úloh různé obtížnosti pro přibližné zjištění úrovně. Další otázky jsou pak již vybírány na základě předchozích odpovědí. Pro vyhodnocení byla zvolena metoda klasifikátorů (MDT). Adaptivní testování umožňuje zadávat studentům pouze otázky, které jsou pro ně zajímavé. Test se stává nejen konečným hodnocením, ale i pomocníkem v učebním procesu.

Computerized Adaptive Testing is a way to create customized tests and to develop new, interactive types of items. The results may then be used to create a tailor-made learning program. Scio started to develop adaptive tests in 2011, the adaptive test in English (SCATE) being one of the first. The aim was to create an item pool covering all the categories defined by CEFR. In addition, we also created items for complete beginners and labeled this category “A0”. The items were divided into categories with respect to their difficulty and piloted using several hundreds of students whose level of English was known from prior testing (holders of internationally recognized certificates, such as FCE, CAE, TOEFL). When taking the test, respondents are presented with items which are appropriate for their ability level. The main idea is to present respondents with items which they don’t find too easy but which they are still able to solve. First, respondents are presented with a set of randomly chosen items of varying difficulty. This results in a rough estimate of their ability level. The remaining items are then selected with respect to the respondents’ previous answers. The algorithm is based on the Measurement Decision Theory. Adaptive testing ensures students are presented only with such items which they are likely to find interesting. The test then becomes not only an assessment tool, but also a tool facilitating the learning process.


Klíčová slova:
adaptivní testování; Společný evropský referenční rámec pro jazyky; Measurement Decision Theory; Computerized Adaptive Testing; Common European Framework of Reference for Languages
Reference
.Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, (2015). Agregovaná data za školy a jejich obory vzdělávání pro rok 2015. . Retrieved from http://vysledky.cermat.cz

.Eduational Testing Service, (2011). GRE: How the test is scored. . Retrieved from https://www.ets.org/gre/revised_general/scores/how/

Figueras, N., North, B., Takala, S., Verhelst, N., & Van_Avermaet, P. (2005). Relating examinations to the Common European Framework: A manual. Language Testing, 22(3), 261-279. doi:10.1191/0265532205lt308oa

Rudner, L. M. (2009). Scoring and classifying examinees using measurement decision theory. Practical Assessment, Research & Evaluation, 14(8), 151-158. doi:10.1023/A:1011421706300

van_der_Linden, W. J. (2008). Adaptive models of psychological testing. Zeitschrift für. Psychologie/Journal of Psychology, 216(1), 1-2. doi:10.1027/0044-3409.216.1.1

Wainer, H., Dorans, N. J., Flaugher, R., Green, B. F., & Mislevy, R. J. (2000). Computerized adaptive testing a primer. Mahwah, N.J: Routledge.
Metriky

0

Crossref logo

0


377

Views

116

PDF views