Sebeposuzovací škála depresivity pro děti: Recenze metody

č.8(2016)

Abstrakt

Sebeposuzovací škála depresivity pro děti je jednoduchým nástrojem na administraci, bohužel ale nedosahuje psychometrických kvalit v originální i české verzi. Pro českou verzi nejsou k dispozici důkazy o dosažení psychometrických kvalit a je možné ji použít pouze pro výzkumné účely s cílem rozvoje metody a rozhodně nikoli jako nástroj pro diagnostikování deprese. Bylo by vhodné se zaměřit na adaptaci revidované verze
CDI – 2.

Reference
Atlas, J. A. (2014). Test review of the Children´s Depression Inventory 2nd Edition. In J. F. Carlson, K. F. Gestinger, & J. L. Johnson (Eds.), The Nineteenth Mental Measurements Yearbook.

Freeman, S. J. (2007). Test review of the Children´s Depression Inventory. In K. F. Gestinger, R. Spies, J. F. Carlson, & B. S. Plake (Eds.), The seventeenth mental measurements yearbook.

Huang, Ch., Dong, N. (2014). Dimensionality of the Children´s Depression Inventory: Meta – analysis of Pattern Matrices. Journal of Child and Family Studies, 23, 1182 – 1192. DOI 10.1007/s10826-013-9779-1

Kavan, M. G. (1992). Test review of the Children´s Depression Inventory. In J. J. Kramer, & J. C. Conoley (Eds.). The Eleventh Mental Measurements Yearbook

Knof, H. M. (1992). Test review of the Children´s Depression Inventory. In J. J. Kramer, & J. C. Conoley (Eds.). The Eleventh Mental Measurements Yearbook.

Preiss, M. (1998). CDI. Sebeposuzovací škála depresivitu pro děti. Brno: Psychodiagnostika.

Saylor, C. F., Finch, A. J., Spirito, A. (1984). The Children´s Depression Inventory: A systematic Evaluation of Psychometric Properties. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 52(6), 955 – 967.

Shemesh, E. M. D., et al. (2005). Assessment of Depression in Medically Ill Children Presenting to Pediatric Specialty Clinics. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 44 (12), 1249 – 1257.

Tobbin, R. M., Mulderink, T. D. (2014). Test review of the Children´s Depression Inventory 2nd Edition. In J. F. Carlson, K. F. Gestinger, & J. L. Johnson (Eds.), The Nineteenth Mental Measurements Yearbook

American Psychiatric Association. (1980). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (3rd ed.). Washington, DC: Author.

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). Washington, DC: Author.
Metriky

0

Crossref logo

0


616

Views

1695

plný text views